Kunde

Bestill time hos ditt lokal apotek

  • Velg type tjeneste, f. eks. vaksine

  • Velg variant, f.eks. flått

  • Velg apotek nærmest deg:

    • Hvis du bruker mobiltelefon så kan du se basert på din lokasjon

    • Du kan også søke etter et stedsnavn eller adresse

  • Velg dag og tid

  • Skriv inn informasjon om deg eller for en du har ansvaret for

  • Svar på noen spørsmål relavant for tjenesten du ønsker

Last updated