Lengde

Følg med på lengden for ditt barn

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk pÃ¥ Legg til
  ​
 • Sett tidspunkt for mÃ¥lingen
 • Sett lengden (cm)
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk pÃ¥ Lagre
  ​

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk pÃ¥ Lagre
  ​

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk pÃ¥ Slett
  ​