Lengde

Følg med på lengden for ditt barn

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett lengden (cm)

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated