Helserapport

Send PDF-rapport til helsepersonell

Du kan lage en helserapport som et PDF-dokument som du kan sende via epost til andre, som helsepersonell.

Helserapporter består av de målinger/symptomer du velger å inkludere, innenfor det tidsrommet du ønsker.

Helsedokumentet vil være kryptert og du sender mottageren også en kode separat for å kunne åpne det.

Ny rapport

 • Trykk på Ny rapport

 • Velg startdato

 • Velg sluttdato

 • Velg om du ønsker å motta rapporten til din egen epostadresse

 • Skriv inn epostadressen til mottageren

 • Velg språk for rapporten: Norsk eller Engelsk

 • Trykk på Send rapport

 • Del koden med mottageren(e), trykk på Del

Historie

Se alle helserapporter som er laget og informasjon om en rapport.

 • Trykk på en rapport

 • Se rapporten

 • Last ned rapporten

 • Les informasjon om rapporten

  • Når den er sendt

  • Hvem den er sendt til

  • Språket for rapporten

  • Fra- og tildato

  • Hvilke data er inkludert

Last updated