Blodsukker

Blodsukker er en del av Målinger i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre , deretter gå til Målinger og så Blodsukker.

Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Om blodsukker

Blodsukker er innholdet av sukker (glukose) i blodet ditt, og kommer fra karbohydrater i maten du spiser. Glukose er næring for cellene dine og gir deg energi.

Blodsukkermåling hjelper deg å holde øye med blodsukkeret og forstå hvordan kroppen din reagerer på mat, drikke, aktivitet og mange andre forhold.

Blodsukkeret måles med enheten millimol per liter (mmol/l). Tallet beskriver antall glukosemolekyler per liter blod.

Et normalt fastende blodsukker hos de som ikke har diabetes, er < 5 mmol/l. Det stiger for eksempel under et måltid, men går raskt ned igjen når insulinet har gjort jobben sin.

Når du behandler diabetes – både type 1 og type 2 – er målet å oppnå et stabilt blodsukker som hverken ligger for høyt eller for lavt. Generelle anbefalinger for daglig blodsukker når du har diabetes:

  • mellom 4 og 6 mmol/l om morgenen (ogsÃ¥ kalt «fastende» blodsukker). Har du diabetes type 2, kan det hende at fastende blodsukker er høyere enn dette. Forhøyet fastende blodsukker betyr lite dersom hbA1c (langtidsblodsukker) er bra og du ikke har symptomer pÃ¥ høyt blodsukker.

  • mellom 4 og 7 mmol/l før et mÃ¥ltid

  • under 10 mmol/l to timer etter et mÃ¥ltid

(Kilde: diabetes.no)

Oversikt

Funksjonen er delt inn i to seksjoner:

  1. Blodsukker: Lage ny og slette eksisterende målinger, samt en liste med alle målingene

  2. Graf: MÃ¥lingene presentert som en graf

Blodsukker

Liste med målinger

Her ser du en liste over alle målingene du har gjort.

Legg til ny måling

Legg til en ny måling på følgende måte:

  • Trykk pÃ¥ den røde + knappen nederst til høyre

  • Velg tidspunkt og dato. NÃ¥værende tidspunkt er allerede satt, sÃ¥ har du gjort mÃ¥lingen nettopp, sÃ¥ trenger du ikke endre noe

  • Legg til mÃ¥lingen

  • For Ã¥ lagre mÃ¥lingen trykk den røde √ knappen nederst til høyre

Redigere / Slette måling

I listen med målinger, trykk på den målingen som skal endres eller slettes.

Skal den endres den, gjør de nødvendige endringene og husk å lagre ved å trykke på den røde √ knappen nederst til høyre

Måling slettes ved å trykke på det røde søppelbøtte-symbolet øverst til høyre

Graf

I denne seksjonen vises en grafisk oversikt over målingene. Velg siste 7 eller 30 dager.

Du kan også trykke på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.