Blodsukker

Følg med på blodsukkeret

Blodsukkermåling hjelper deg å holde øye med blodsukkeret og forstå hvordan kroppen din reagerer på mat, drikke, aktivitet og mange andre forhold.

Informasjon om blodsukker

Blodsukker er innholdet av sukker (glukose) i blodet ditt, og kommer fra karbohydrater i maten du spiser. Glukose er næring for cellene dine og gir deg energi.

Blodsukkeret måles med enheten millimol per liter (mmol/l). Tallet beskriver antall glukosemolekyler per liter blod.

Et normalt fastende blodsukker hos de som ikke har diabetes, er < 5 mmol/l. Det stiger for eksempel under et måltid, men går raskt ned igjen når insulinet har gjort jobben sin.

Når du behandler diabetes – både type 1 og type 2 – er målet å oppnå et stabilt blodsukker som hverken ligger for høyt eller for lavt. Generelle anbefalinger for daglig blodsukker når du har diabetes:

  • mellom 4 og 6 mmol/l om morgenen (også kalt «fastende» blodsukker). Har du diabetes type 2, kan det hende at fastende blodsukker er høyere enn dette. Forhøyet fastende blodsukker betyr lite dersom hbA1c (langtidsblodsukker) er bra og du ikke har symptomer på høyt blodsukker.

  • mellom 4 og 7 mmol/l før et måltid

  • under 10 mmol/l to timer etter et måltid

(Kilde: diabetes.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett blodsukkeret

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated