Blodsukker

Følg med på blodsukkeret
Blodsukkermåling hjelper deg å holde øye med blodsukkeret og forstå hvordan kroppen din reagerer på mat, drikke, aktivitet og mange andre forhold.
Informasjon om blodsukker
Blodsukker er innholdet av sukker (glukose) i blodet ditt, og kommer fra karbohydrater i maten du spiser. Glukose er næring for cellene dine og gir deg energi.
Blodsukkeret måles med enheten millimol per liter (mmol/l). Tallet beskriver antall glukosemolekyler per liter blod.
Et normalt fastende blodsukker hos de som ikke har diabetes, er < 5 mmol/l. Det stiger for eksempel under et måltid, men går raskt ned igjen når insulinet har gjort jobben sin.
Når du behandler diabetes – både type 1 og type 2 – er målet å oppnå et stabilt blodsukker som hverken ligger for høyt eller for lavt. Generelle anbefalinger for daglig blodsukker når du har diabetes:
 • mellom 4 og 6 mmol/l om morgenen (også kalt «fastende» blodsukker). Har du diabetes type 2, kan det hende at fastende blodsukker er høyere enn dette. Forhøyet fastende blodsukker betyr lite dersom hbA1c (langtidsblodsukker) er bra og du ikke har symptomer på høyt blodsukker.
 • mellom 4 og 7 mmol/l før et måltid
 • under 10 mmol/l to timer etter et måltid
(Kilde: diabetes.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett blodsukkeret
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett