Blodsukker
Følg med på blodsukkeret
Blodsukkermåling hjelper deg å holde øye med blodsukkeret og forstå hvordan kroppen din reagerer på mat, drikke, aktivitet og mange andre forhold.
Informasjon om blodsukker

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett blodsukkeret
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre og slette

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slett måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett