Stomi: Tømmelogg

Følg med på innholdet i stomiposene

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
trykk på Legg til
og fyll ut skjemaet:
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett posens fyllingsgrad
 • Velg avføringstype i henhold til form og konsistens
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett