Profil

Profil finner du ved å gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre deretter velg Profil.

Om profilen

I HEAL-appen bruker vi din profildata bare for å forbedre våre tjenester og for å informere dere målrettet om tilbud som kunne være interessant for deg. Din profildata gis eller selges ikke til noen.

Profilen er delt inn i seksjonene Personlig informasjon, Helseprofil, og Sykdom og behandlinger.

Personlig informasjon

Merk: Den er kun brukernavnet du må ha fylt inn.

 • Brukernavn

 • Adresse

 • Postnummer

 • Sted

 • Land

Helseprofil

Denne informasjonen trengs for å kalkulere BMI og daglig kaloriforbruk:

 • Fødselsdato

 • Kjønn

 • Vekt

 • Høyde

 • Vektmål: Hvilket vektmål har du?

 • Aktivitesnivå

Sykdom og behandlinger

Merk: Den er kun Har du fått kreftdiagnose som du må fylle inn.

 • Fått kreftdiagnose?

 • Første kreftdiagnose: Dato

 • Krefttype

 • Behandlinger: Hvilke behandlinger har du fått?

Rediger

For å redigere din profil, trykk på det røde redigere-symbolet nederst

Du går igjennom de tre seksjonene med å trykke på Neste-knappen, og når du har gjort alle endringene, trykk på Lagre-knappen i den siste seksjonen.