Profil

Om deg
I HEAL-appen bruker vi din profildata bare for å forbedre våre tjenester og for å informere dere målrettet om tilbud som kunne være interessant for deg. Din profildata gis eller selges ikke til noen.

Oppdater profilen

  • Trykk på Rediger
  • Oppdater seksjonene:
    • Personlig informasjon
    • Helseprofil
    • Sykdom og behandlinger
  • Trykk på Lagre
Last modified 1yr ago