Profil
Profil finner du ved å gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre
deretter velg Profil.

Om profilen

I HEAL-appen bruker vi din profildata bare for å forbedre våre tjenester og for å informere dere målrettet om tilbud som kunne være interessant for deg. Din profildata gis eller selges ikke til noen.
Profilen er delt inn i seksjonene Personlig informasjon, Helseprofil, og Sykdom og behandlinger.

Personlig informasjon

Merk: Den er kun brukernavnet du må ha fylt inn.
 • Brukernavn
 • Adresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Land

Helseprofil

Denne informasjonen trengs for å kalkulere BMI og daglig kaloriforbruk:
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Vekt
 • Høyde
 • Vektmål: Hvilket vektmål har du?
 • Aktivitesnivå

Sykdom og behandlinger

Merk: Den er kun Har du fått kreftdiagnose som du må fylle inn.
 • Fått kreftdiagnose?
 • Første kreftdiagnose: Dato
 • Krefttype
 • Behandlinger: Hvilke behandlinger har du fått?

Rediger

For å redigere din profil, trykk på det røde redigere-symbolet nederst
Du går igjennom de tre seksjonene med å trykke på Neste-knappen, og når du har gjort alle endringene, trykk på Lagre-knappen i den siste seksjonen.
Last modified 1yr ago