Puls

Følg med på pulsen
Puls er antallet hjerteslag i minuttet.
Informasjon om puls
Pulsen kan påvirkes av fysisk aktivitet, stress, medisiner, hjertesykdommer etc. Beskriv regularitet og forholdene under pulsmålingene i kommentarfeltet.
Hos et hjertefriskt menneske skal pulsslagene være regelmessige. God kondisjon gir lavere hvilepuls.
Pulsfrekvensen kan variere mellom hvilepuls på 40 til makspuls på rundt 200 slag i minuttet.
Hos menn kan hvilepulsen ligge på rundt 60-70. Hos kvinner kan den være litt høyere. Barn har gjerne 90-100 mens spedbarn ligger på 130–150.
Takykardi (hurtig puls) - mer enn 100 slag per minutt.
Bradykardi (langsom puls) - en hvilepuls under 60 slag per minutt.
(Kilde: NHI.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett pulsen
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre
Man måler pulsen manuelt på huden over en arterie eller med pulsklokke.

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago