Puls

Følg med på pulsen

Puls er antallet hjerteslag i minuttet.

Informasjon om puls

Pulsen kan påvirkes av fysisk aktivitet, stress, medisiner, hjertesykdommer etc. Beskriv regularitet og forholdene under pulsmålingene i kommentarfeltet.

Hos et hjertefriskt menneske skal pulsslagene være regelmessige. God kondisjon gir lavere hvilepuls.

Pulsfrekvensen kan variere mellom hvilepuls på 40 til makspuls på rundt 200 slag i minuttet.

Hos menn kan hvilepulsen ligge på rundt 60-70. Hos kvinner kan den være litt høyere. Barn har gjerne 90-100 mens spedbarn ligger på 130–150.

Takykardi (hurtig puls) - mer enn 100 slag per minutt.

Bradykardi (langsom puls) - en hvilepuls under 60 slag per minutt.

(Kilde: NHI.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett pulsen

  • Skriv eventuelt en kommentar

Man måler pulsen manuelt på huden over en arterie eller med pulsklokke.

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated