Seksuell aktivitet

Seksuell aktivitet er en del av Målinger i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre , deretter gå til Målinger og så Seksuell aktivitet.

Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Seksuell aktivitet

Liste med notater

Her ser du en liste over alle notatene du har gjort.

Legg til nytt notat

Legg til en nytt notat på følgende måte:

  • Trykk på den røde + knappen nederst til høyre

  • Velg tidspunkt og dato. Nåværende tidspunkt er allerede satt, så har du gjort målingen nettopp, så trenger du ikke endre noe

  • Skriv et notat

  • For å lagre notatet trykk den røde √ knappen nederst til høyre

Redigere / Slette måling

I listen med notater, trykk på den som skal endres eller slettes.

Skal den endres den, gjør de nødvendige endringene og husk å lagre ved å trykke på den røde √ knappen nederst til høyre

Notatet slettes ved å trykke på det røde søppelbøtte-symbolet øverst til høyre