Seksuell aktivitet

Før opp notater om seksuell aktivitet.

Legg til nytt notat

 • Trykk pÃ¥ Legg til
  ​
 • Sett tidspunkt for mÃ¥lingen
 • Skriv notat om den seksuelle aktiviteten
 • Trykk pÃ¥ Lagre
  ​

Endre notat

 • Velg notatet du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk pÃ¥ Lagre
  ​

Slette notat

 • Velg notatet du vil slette
 • Trykk pÃ¥ Slett
  ​
Last modified 7mo ago