Seksuell aktivitet

Før opp notater om seksuell aktivitet.

Legg til nytt notat

  • Sett tidspunkt for mĂĄlingen

  • Skriv notat om den seksuelle aktiviteten

Endre notat

  • Velg notatet du vil endre

  • Gjør endringene

Slette notat

  • Velg notatet du vil slette

Last updated