Medisin

Medisin-modulen

Dette verktøyet hjelper deg å ta medisiner som anvist av din lege. Husk, at bare hvis du tar alle medisiner i riktig tid og på en riktig måte får du et godt behandlingsresultat.

Se video med oversikt over medisin-modulen:

Medisinskap: Legg til medisiner

Forestill deg ditt fysiske medisinskapet, hvor du oppbevarer all medisinen din. Dette er det samme, bare virtuelt.

Når du får medisiner av din lege, eller hvis det er medisiner du ønsker å ta selv, så legges disse inn i medisinskapet.

Denne medisinen vil da:

  • Dukke opp i dagens pilleboks (hvis medisinen skal tas i dag)

  • Vises i medisinplanen, som er en kalenderoversikt over medisinene du skal ta

  • Varsling når det er på tide å ta medisinen

På siden medisinskapet finner du mer informasjon om hvordan du bruker dette. Det er også en video om å legge til ny medisin: youtu.be/qloTZqx5G1E

Pilleboksen: Se og marker inntak av dagens medisiner

Forestill deg en fysisk pilleboks ment for en dag, med forskjellige rom for tider på dagen. Dette er den virtuelle versjonen av det samme.

Når du har registrert en medisin i medisinskapet, så dukker disse opp i pilleboksen. Det er en pilleboks for hver dag.

I dagens pilleboks står det hvilke medisiner du skal ta i dag og hvilket klokkeslett du skal ta dem. Har du mobilappen, så vil du også få varsling når det er på tide å ta medisinen.

VIKTIG! Når du tar en medisin, så må du registrere dette i pilleboksen! Dette er viktig, fordi du da har kontroll på hvor godt du følger instruksjonene du har fått av legen mht medisininntak, og dette er veldig viktig for hvor godt behandlingen virker! Vil du bli frisk, så kan ikke dette undervurderes! I menyvalget etterlevelse (se under) finner du informasjon om hvor flink du har vært til å ta medisinene dine.

På siden om pilleboksen finner du mer informasjon. Det er også en video om pilleboksen: https://youtu.be/U6okevULTtM

Etterlevelse: Hvor nøye er du med å ta medisinene

Siden det er så viktig at du tar medisinene i henhold til det legen foreskriver, så ser du i meny-valget etterlevelse en oversikt over hvor flink du har vært med dette.

På siden om etterlevelse finner du mer informasjon. Det er også en video om etterlevelsen: https://youtu.be/YO4xtL1VeF0

Medisinbiblotek: Felleskatalogen

I medisinbibloteket kan du søke i og få informasjon om alle godkjente medisiner i Norge fra Felleskatalogen.

HEAL-venn: Få hjelp til huske å ta medisinene

La enn venn hjelpe deg til å få den beste etterlevelsen.

Last updated