Dagbok
Bruk dagboken for å notere alle spørsmål du har for neste gang du er hos legen. Ved å forberede deg til legebesøk gjør du også møtet mer effektivt og nyttig.
Dagbok er en del av Velvære i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre
, deretter gå til Velvære og så Dagbok.
Før opp dagbok over ting som du ønsker å notere, enten det er informasjon om legebesøk eller tanker du har.
Det er også en video om dagboken: https://youtu.be/C7kzxhaNdGc

Legg til nytt dagboknotat

Klikk på den røde + symbolet nederst til høyre
og fyll ut skjemaet:
 • En beskrivende tittel: I utgangspunktet det står nåværende tidspunkt , men dette er kun tekst som kan endres til det som ønskes.
 • Dagboktype: Hvilken type notat er dette?
 • Milepæl: Hvis denne oppføring er veldig viktig for deg, merk den som en milepæl, slik at du lett kan finne tilbake til den.
 • Kun web-appen: Dato for oppføringen.
 • Selve notat-teksten
Lagre til slutt ved å trykke på det røde √ symbolet

Liste med notater, og endre/slette et notat

Alle dagboknotat ser du i en liste tittel og dagboktype.
Velg et notat og du kan da gjøre følgende:

Mobilappen

 • Lese notatet og deretter gå tilbake til listen ved å trykke på tilbake-symbolet øverst til venstre
 • Endre notatet og til slutt lagre med det røde √ symbolet
 • Slett notatet ved å trykke på søppelkasse-symbolet øverst til høyre
 • Gjøre tekst-søk i dagbokoppføringene ved å klikke på filter-symbolet helt øverst til høyre

Webappen

 • Lese og redigere hovedteksten ved å klikke på øye-symbolet til høyre.
 • Redigere alle deler av oppføringen ved å klikke på penn-symbolet til høyre.
 • Slett en eller flere oppføring ved først huke av i boksen(e) til venstre i lista og deretter klikk på søppelkasse-symbolet.
 • Gjøre tekst-søk i dagbokoppføringene ved å begynne å skrive noe i søkefeltet øverst til venstre.

Last modified 1yr ago