Dagbok

Før helsedagbok

Før opp dagbok over det som du ønsker å notere, enten det er tanker du har eller informasjon om legebesøk.

Forbered neste legebesøk og gjør møtet mer effektivt og nyttig ved å notere alle spørsmål du har.

Se opplæringsvideo om dagboken: https://youtu.be/C7kzxhaNdGc

Legg til ny dagboknotat

 • Sett tidspunkt

 • Velg dagboktype fra listen, du kan også lage din egen dagboktype med siste valg i listen og skriv inn et navn for typen

 • Velg om dette er en milepæl for deg, slik at du lett kan finne tilbake til den

 • Skriv inn notatet

Informasjon om urinvolum

Målingene av urinvolumet kan hjelpe legen til å avgjøre om en har nyresykdom og til å evaluere nyrefunksjonen i tilfelle en har kronisk nyresykdom eller får medisiner med nyretoksisk effekt, for eksempel cellegift. Under behandling med cellegift er det viktig å måle urinmengde.

Urinproduksjon hos voksne mennesker er rundt 1,4 liter urin per person per dag med et normalt område på 0,6 til 2,6 liter per person per dag, avhengig av flere faktorer, inkludert av hvor mye man drikker.

(Kilde: mayoclinic.org)

Endre dagboknotat

 • Velg notatet du vil endre

 • Gjør endringene

Endre egendefinert dagboktype

 • Velg et notat som bruker typen du ønsker å endre - eller opprett nytt

 • Trykk på Endre

 • Gi dagboktypen nytt navn

 • Trykk på Lagre

 • Velg om endringen skal gjelde kun for dette notatet eller for alle notater med samme dagboktype

Slette dagboknotat

 • Velg notatet du vil slette

Slette dagboktype

 • Velg et notat eller opprett nytt

 • Trykk på listen over typer

 • Trykk på Slett til høyre for ønsket dagboktype

 • Bekreft ved å trykke Slett

Merk at eksisterende notater med denne daboktypen vil ikke bli berørt, den slettede typen vil kun ikke lenger være tilgjengelig for nye notater eller endring av eksisterende notater.

Last updated