Dokumentarkiv

Introduksjon

Her kan du lagre alle dine dokumenter i digital form.
Hovedfunksjonaliteten er som følger:
  • Bruk telefonen til å ta bilder av dokumenter.
  • Du kan også laste opp PDF-dokumenter.
  • Ett dokument kan bestå av ett eller flere sider.
  • Søk etter tekst i dokumentene, selv håndskrevet tekst om den ikke er for utydelig.
  • Lag bokmerke av viktige dokumenter
  • Oversette dokumenter til 15 språk

Dokumenter

Du ser først en liste med dokumenter, og du kan for hver av de se:
  • Navnet på dokumentet
  • Kategori
  • Dato
  • Hvor mange sider dokumentet har

Last opp dokumenter

Bruk telefonen til å ta bilder av dokumenter. Andre formater (som PDF) støttes ikke enda, kun bilder.

Nytt dokument

Trykk på det grønne opplastings-symbolet nederst til høyre og velg om du skal ta et eksiterende bilde fra telefonen eller ta et nytt bilde med kameraet.
Når du har valg et bilde, så starte opplastingen. Merk at det kan ta noen sekunder før at det dukker opp i listen med dokumenter.
Merk: Laster du opp flere bilder samtidig, så blir de lagret i hvert sitt dokument.

Ny side til et eksisterende dokument

Fra listen av dokumenter, trykk på et dokument. Her kan du se innholdet og redigere det, samt laste opp nytt side til dokumentet, ved å trykke på knappen Legg til en ny side. Har du flere sider, så må du repetere dette for hver nye side/bilde.

Lese og redigere et dokument

Fra listen med dokumenter, trykk på det du ønsker å lese eller redigere.
Denne siden brukes altså både for å lese og redigere dokumentet.
Du kan redigere dokuments navn, beskrivelse og kategori, samt at du også kan laste opp nytt side til dokumentet, ved å trykke på knappen Legg til en ny side.
Hvis du gjør noen endringer, så husk å lagre dem ved å trykke på den grønne lagre-symbolet.

Forstørre bilder

Du kan førstørre bilder enten ved å trykke på bilden i listen av dokumenter eller å trykke på bildet når du har åpnet et dokument.

Oversette til 15 språk

Trykk på det blå ikonet øverst til høyre hjørne for et bilde (dokument). Hvis det ikke er et blått ikon der, så kan ikke det oversettes.

Søk i dokumenter - også håndskrevne

Søk lar deg finne innholdet i dokumenter du har, selv håndskrevet tekst (om det er tydlig nok skrevet).
Velg søk-seksjonen, med søke-symbolet
og begynn å skriv de første bokstavene til det du søker etter, og du vil se hvilke dokumenter som har et innhold som inneholder teksten.

Bokmerke viktige dokumenter

For at viktige dokumenter er lett tilgjengelig, så kan du lage bokmerke på dem.
I listen av dokumenter, trykk på bokmerke-symbolet helt til høyre for dokumentet.
For å vise kun de bokmerkede dokumentene, trykk på det samme symbolet som er helt øverst, i det blå topp-feltet i appen.