Dokumentarkiv
Dokumentarkiv finner du ved å gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre
deretter velg Dokumentarkiv.
Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Om dokumentarkiv

Her kan du lagre alle dine dokumenter i digital form.
Hovedfunksjonaliteten er som følger:
  • Bruk telefonen til å ta bilder av dokumenter.
  • Ett dokument kan bestå av ett eller flere bilder.
  • Søk etter tekst i dokumentene, selv håndskrevet tekst om den er tydelig.
Dokumentarkivet er delt inn i to seksjoner: Dokumenter og Søk.

Dokumenter

Du ser først en liste med dokumenter, og du kan for hver av de se:
  • Navnet på dokumentet
  • Kategori
  • Dato
  • Hvor mange sider dokumentet har

Lese og redigere et dokument

Fra listen med dokumenter, trykk på det du ønsker å lese eller redigere.
Denne siden brukes både for å lese og redigere dokumentet.
Du kan redigere dokuments navn, beskrivelse og kategori, samt at du også kan laste opp nytt side til dokumentet, ved å trykke på knappen Legg til en ny side.
Hvis du gjør noen endringer, så husk å lagre dem ved å trykke på den røde lagre-symbolet

Last opp dokumenter

Bruk telefonen til å ta bilder av dokumenter. Andre formater (som PDF) støttes ikke enda, kun bilder.

Nytt dokument

Trykk på det røde opplast-symbolet
og velg om du skal ta et eksiterende bilde fra telefonen eller ta et nytt bilde med kameratet.
Når du har valg et bilde, så starte opplastningen. Merk at det kan ta noen sekunder før at det dukker opp i listen med dokumenter.
Merk: Laster du opp flere bilder samtidig, så blir de lagret i hvert sitt dokument.

Ny side til et eksisterende dokument

Fra listen av dokumenter, trykk på et dokument. Her kan du se innholdet og redigere det, samt laste opp nytt side til dokumentet, ved å trykke på knappen Legg til en ny side. Har du flere sider, så må du repitere dette for hver nye side/bilde.

Søk

Søk i dokumentene er en nesten magisk funksjon, den lar deg søke i innholdet i dokumenter du har, selv håndskrevet tekst (om det er tydlig nok skrevet)!
Velg søk-seksjonen, med søke-symbolet
og begynn å skriv de første bokstavene til det du søker etter, og du vil se hvilke dokumenter som har et innhold som inneholder teksten.
Last modified 8mo ago