Dokumentarkiv

Bilder, dokumenter, tekstsøk og oversettelse
Lagre PDF-dokumenter, ta bilder av fysiske dokumenter eller annet du ønsker å lagre.
Søk i dokumenter, også i håndskrevet tekst. I utlandet? Oversett til 15 språk.

Liste med dokumenter og bilder

Åpne et dokument

Søk i dokumenter - også håndskrevne

Søk lar deg finne innholdet i dokumenter du har, selv håndskrevet tekst (om det ikke er for utydlig skrevet).
 • Trykk i søkfeltet
 • Begynn å skriv de første bokstavene til det du søker etter

Bokmerke viktige dokumenter

For at viktige dokumenter er lett tilgjengelig, så kan du lage bokmerke på dem.
Legg til nytt eller fjern et bokmerke:
 • Sørg for at listen av dokumenter viser mest informasjon, se Endre hvordan listen vises
 • Legg til bokmerke: Trykk på
  til høyre for dokumentet
 • Fjern bokmerke: Trykk på
  til høyre for dokumentet

Endre hvordan listen vises

Du kan endre hvor my informasjon om hvert dokument som vises i listen:
 • Vis mer informasjon: Trykk på
 • Vis mindre informasjon: Trykk på

Filtrer hvilke kategorier av dokumenter som vises

 • Trykk på Filter
 • Velg de kategoriene du ønsker
 • Aktiver filteringen: Trykk på Lagre
 • For å ikke filtrere likevel: Trykk på Lukk

Vis bokmerkede dokumenter

 • Trykk på Bokmerkede
  øverst
 • Gå tilbake til å vise alle dokumentene: Trykk på Tilbake

Legg til nytt dokument eller bilde

Her beskrives hvordan du legger til et helt nytt dokument.
Fra listen med dokumenter:
 • Trykk på Legg til
 • Velg om du vil legge til fra:
  • Galleriet
  • Ta et bilde med kameraet
  • Legg til PDF-dokument
Da vil dokumentet/bildet bli lastet opp og etter noen sekunder dukke opp øverst i listen med dokumenter.
For å legge til navn, beskrivelse og kategori for det nye dokumentet, se Endre dokumentinformasjon.

Endre dokumentinformasjon

 • Velg dokumentet du ønsker å endre
 • Endre informasjonen om dokumentet
  • Navn
  • Beskrivelse
  • Kategori
 • Trykk på Lagre
Laster du opp flere bilder samtidig, så blir de lagret i hvert sitt dokument. For å ha flere sider i et dokument, se Legg til ny side i eksisterende dokument.

Legg til ny side i eksisterende dokument

Her beskrives hvordan du legger til en ny side i et eksiterende dokument.
Ønsker du i stedet for å opprett et helt nytt dokument, les Legg til nytt dokument eller bilde.
Fra listen med dokumenter:
 • Velg dokumentet du ønsker å legge ny side
 • Trykk på Legg til ny side
 • Velg om du vil legge til fra:
  • Galleriet
  • Ta et bilde med kameraet
Da vil bildet bli lastet opp og dukke opp som ny side under eksiterende sider.
For å sen den nye siden:
 • Skroll ned til siste side
 • Det kan da noen sekunder før den dukker opp.
 • Har du flere sider, så må du repetere dette for hver nye side/bilde.

Oversette til 15 språk

Du kan oversette en side i et dokument, også håndskrevet tekst.
I dokumentet du ønsker å oversette:
 • Finn siden i dokumentet du ønsker å oversette
 • Trykk på det Oversett
Hvis det ikke er et oversettelses-symbol i øverste høyre hjørnet av siden, så kan ikke den oversettes.

Fortstørre sider (bilder)

I dokumentet eller listen av dokumenter:
 • Trykk på siden eller bildet for å forstørre
 • Trykk på Lukk
  for å gå tilbake

Dele dokument med andre

 • Velg det dokumentet du ønsker å dele med andre
 • Trykk på Del
 • Skriv inn e-postadressen til mottageren
 • Vel flere mottagere ved å trykke på Pluss +
 • Trykk på Send dokumentet

Slette dokument

 • Velg det dokumentet du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago