Familie med barn

Denne modulen gir deg mulighet til å samle informasjon om ditt barns helse på en plass og dele profilen med alle som har ansvaret for barnet.
Se en kort introduksjonsvideo om Familie-modulen
Kanskje barnet bor delt hos mor og far og trenger varsling og oppfølging på at medisiner blir tatt? Både mor og far har tilgang til all informasjon og følge med.
Dette er en HEAL Pluss-funksjon, men det er kun den som oppretter profil for et barn som trenger å ha HEAL Pluss, den du deler ansvaret for barnet med må naturligvis ha en HEAL-konto, men kan være HEAL Gratis. Som Pluss-medlem så vil du naturligvis også ha full og ubegrenset tilgang til alle funksjonene i appen.
Du får for barnet ditt de samme mulighetene for som du har selv har (unntatt forum og chat). HEAL har mange funksjoner, så finn frem til det som er viktig for dere. For eksempel:
  • Noter dagbok om barnet
  • Legg ved dokumenter når barnet har vært på helseundersøkelse eller til behandling, for ved en senere anledning blir man plutselig bedt om slik informasjon.
  • Hvor fort vokser barnet? Og mange andre målinger man kan notere.
  • Du kan også bestille medisiner og HELFO-materiell tilpasset ditt barns behov.
  • Og mye mer, se en oversikt over alle funksjonene.

Opprette profil for et barn

Gå til menyen og trykk deretter på opprett profil-ikonet.
Deretter kan du legge legge til informasjon om barnets profil og legge inn dokumenter, målinger, symptomer, medisiner, næring, bestille medisiner og HELFO-produkter og så videre, se alle mulighetene.

Bytte profil

Har du en profil for barn, så kan du veksle mellom din egen profil og profilen for et barn. Husk å sjekke at du er på riktig profil når du legger inn data! Du endrer profilen i menyen.

Dele profil for et barn

Hvis andre med ansvaret for barnet trenger tilgang til profilen, for å få varsling, oppfølging på at medisiner blir tatt og så videre, så kan profilen deles med en eller flere eksisterende medlemmer av HEAL. Disse trenger ikke HEAL Pluss, det holder med HEAL Gratis. Har ikke personen HEAL-konto, så må vedkommende først laste ned appen, opprette konto og velge et brukernavn som du deretter søker opp.
For å dele en profil for et barn så må du først ha denne profilen aktiv (se over "Bytte profil") og så velge dele-ikonet og søke etter medlemmet du ønsker å dele med. Du må også dele en kode som denne personen må skrive inn.
Etter at du har delt en profil, vil du kunne gå inn på delingen og se mer informasjon om den og sende koden på nytt om dette er nødvendig.
Merk at den du deler med vil automatisk ha skrivetilgang til barneprofilen, slik at hen kan legge inn målinger, medisiner og så videre. Du kan fjerne denne muligheten og kun gi lesetilgang.