Forum
En del av samfunnet
I forumet kan du lese om andre i samme situasjon, stille spørsmål og dele din egen erfaring.
Merk at det også finnes også en chat for privat kommunikasjon.

Forum-meny

Forumet har en egen meny på bunnen av skjermen.

Siste poster

Se en oversikt over de siste postene i forumet.
 • Trykk å en post for å lese den.

Liste med grupper

Se en oversikt over alle gruppene i forumet.
 • Trykk på en gruppe for å se postene i den.

Siste fra det du følger

Når du følger en gruppe, en post eller en person, så vil du her se hva som er nytt for det som du følger.
 • Trykk på en for å se innholdet.

Følgerinnstillinger

Her ser du hva du følger. Du kan følge en gruppe, en post eller en person.
 • Trykk på en for å gjøre endringer.

Mine forumposter

Her ser du en liste over de forumpostene som du har opprettet.
 • Trykk på en post for å lese eller endre den og se eventuelle kommentarer.

Skriv ny post

Før du skriver en post, vær kjent med forumrelgene.
 • Velg listen med Grupper
 • Velg en gruppe
 • Trykk på Legg til
 • Skriv en tittel
 • Skriv en tekst
 • Om bilder ønskes, trykk på Legg til bilde
 • Publiser posten ved å trykke på Lagre

Skriv en kommentar

Før du skriver en kommentar, vær kjent med forumrelgene.
 • Velg det ønsker å kommentere
 • Trykk på Kommentar
 • Skriv inn kommentaren
 • Trykk på Publiser svar

Endre en post

I listen av dine poster
 • Velg posten
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette post

I listen av dine poster
 • Velg posten
 • Trykk på Slett

Endre en kommentar

 • Finn posten hvor du har skrevet kommentaren
 • Trykk på valgene
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette en kommentar

 • Finn posten hvor du har skrevet kommentaren
 • Trykk på valgene
 • Trykk på Slett
 • Bekreft at du ønsker å slette

Reager på en post eller kommentar

Reager på posten:

Du har følgende måter å reagere på:
 • Enkel Like: Trykk på Like
 • Flere Like-valg: Trykk og hold på Like
  og velg så ett alternativ
 • Legg til en kommentar: Trykk på Kommentar
 • Følges ikke forumreglene? Trykk på Rapporter
 • Kun for posten: Få varsling om nye kommentarer for posten: Trykk på Følg

Forumregler

Forumet har et sett med regler som du må følge for å kunne bruke forumet. Veldig kort fortalt så gjelder god gammeldags folkeskikk! Du finner disse reglene i appen i en egen forum-kategori som heter Etiske retningslinjer som er øverst i Generelt-gruppen. I stikkordsform gjelder følgende:

Gjør ditt beste for felleskapet:

 • Vær snill, vennlig og høflig
 • Vær støttende og samarbeidende.
 • Respekter personvernet til andre medlemmer av samfunnet
 • Sett pris på andres innlegg ved å trykke på hjertesymbolet
 • Marker innlegg som ikke overholder forumreglene

Vær oppmerksom på følgende:

 • Målet er å tilby pålitelig og vitenskapsbasert informasjon
 • HEAL-moderatorer overvåker innholdet på forumet
 • Ikke bruk forumet for kommersielt formål
 • Ikke bryt opphavsretten til andre
 • Uakseptabel atferd tolereres ikke og kan medføre utestengelse
Last modified 1mo ago
Copy link
On this page
Forum-meny
Siste poster
Liste med grupper
Siste fra det du følger
Følgerinnstillinger
Mine forumposter
Skriv ny post
Skriv en kommentar
Endre en post
Slette post
Endre en kommentar
Slette en kommentar
Reager på en post eller kommentar
Forumregler
Gjør ditt beste for felleskapet:
Vær oppmerksom på følgende: