Forum

En del av samfunnet
I forumet kan du lese om andre i samme situasjon, stille spørsmål og dele din egen erfaring.
Merk at det også finnes også en chat for privat kommunikasjon.

Forum-meny

Forumet har en egen meny på bunnen av skjermen.

Siste poster

Se en oversikt over de siste postene i forumet.
 • Trykk å en post for å lese den.

Liste med grupper

Se en oversikt over alle gruppene i forumet.
 • Trykk på en gruppe for å se postene i den.

Siste fra det du følger

Når du følger en gruppe, en post eller en person, så vil du her se hva som er nytt for det som du følger.
 • Trykk på en for å se innholdet.

Følgerinnstillinger

Her ser du hva du følger. Du kan følge en gruppe, en post eller en person.
 • Trykk på en for å gjøre endringer.

Mine forumposter

Her ser du en liste over de forumpostene som du har opprettet.
 • Trykk på en post for å lese eller endre den og se eventuelle kommentarer.

Skriv ny post

Før du skriver en post, vær kjent med forumrelgene.
 • Velg listen med Grupper
 • Velg en gruppe
 • Trykk på Legg til
 • Skriv en tittel
 • Skriv en tekst
 • Om bilder ønskes, trykk på Legg til bilde
 • Publiser posten ved å trykke på Lagre

Skriv en kommentar

Før du skriver en kommentar, vær kjent med forumrelgene.
 • Velg det ønsker å kommentere
 • Trykk på Kommentar
 • Skriv inn kommentaren
 • Trykk på Publiser svar

Endre en post

I listen av dine poster
 • Velg posten
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette post

I listen av dine poster
 • Velg posten
 • Trykk på Slett

Endre en kommentar

 • Finn posten hvor du har skrevet kommentaren
 • Trykk på valgene
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette en kommentar

 • Finn posten hvor du har skrevet kommentaren
 • Trykk på valgene
 • Trykk på Slett
 • Bekreft at du ønsker å slette

Reager på en post eller kommentar

Reager på posten:

Du har følgende måter å reagere på:
 • Enkel Like: Trykk på Like
 • Flere Like-valg: Trykk og hold på Like
  og velg så ett alternativ
 • Legg til en kommentar: Trykk på Kommentar
 • Følges ikke forumreglene? Trykk på Rapporter
 • Kun for posten: Få varsling om nye kommentarer for posten: Trykk på Følg

Forumregler

Forumet har et sett med regler som du må følge for å kunne bruke forumet. Veldig kort fortalt så gjelder god gammeldags folkeskikk! Du finner disse reglene i appen i en egen forum-kategori som heter Etiske retningslinjer som er øverst i Generelt-gruppen. I stikkordsform gjelder følgende:

Gjør ditt beste for felleskapet:

 • Vær snill, vennlig og høflig
 • Vær støttende og samarbeidende.
 • Respekter personvernet til andre medlemmer av samfunnet
 • Sett pris på andres innlegg ved å trykke på hjertesymbolet
 • Marker innlegg som ikke overholder forumreglene

Vær oppmerksom på følgende:

 • Målet er å tilby pålitelig og vitenskapsbasert informasjon
 • HEAL-moderatorer overvåker innholdet på forumet
 • Ikke bruk forumet for kommersielt formål
 • Ikke bryt opphavsretten til andre
 • Uakseptabel atferd tolereres ikke og kan medføre utestengelse
Last modified 1yr ago