Stomi: Lekkasjelogg
Lekkasjelogg er en del av Målinger i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre
, deretter gå til Målinger og så Lekkasjelogg.
Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Om lekkasjeloggen

Informasjon kommer.

Oversikt

Funksjonen er delt inn i to seksjoner:
  1. 1.
    Lekkasjelogg: Lage ny og slette eksisterende målinger, samt en liste med alle målingene
  2. 2.
    Graf: MÃ¥lingene presentert som en graf

Lekkasjelogg

Liste med målinger

Her ser du en liste over alle målingene du har gjort.

Legg til ny måling

Legg til en ny måling på følgende måte:
  • Trykk pÃ¥ den røde + knappen nederst til høyre
  • Velg tidspunkt og dato. NÃ¥værende tidspunkt er allerede satt, sÃ¥ har du gjort mÃ¥lingen nettopp, sÃ¥ trenger du ikke endre noe
  • Legg til mÃ¥lingen
  • For Ã¥ lagre mÃ¥lingen trykk den røde √ knappen nederst til høyre

Redigere / Slette måling

I listen med målinger, trykk på den målingen som skal endres eller slettes.
Skal den endres den, gjør de nødvendige endringene og husk å lagre ved å trykke på den røde √ knappen nederst til høyre
Måling slettes ved å trykke på det røde søppelbøtte-symbolet øverst til høyre

Graf

I denne seksjonen vises en grafisk oversikt over målingene. Velg siste 7 eller 30 dager.
Du kan også trykke på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.
Last modified 1mo ago