Stomi: Lekkasjelogg

Følg med på lekkasje fra stomiposene

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Velg lekkasjemengde

  • Legg om ønskelig inn et bilde

  • Skriv eventuelt en kommentar om lekkasjen

  • Skriv eventuelt et forslag for forbedringer

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated