Spotting/blødning

Følg med på blødninger
Spotting refererer til lett blødning utenfor den typiske menstruasjonen. Det er vanligvis ikke alvorlig. Det ser ut som - som navnet antyder - små flekker av rosa eller rødt på undertøyet, toalettpapiret eller kluten din.

Legg til nytt notat

  • Trykk på Legg til
  • Sett tidspunkt
  • Skriv et notat om blødningen
  • Trykk på Lagre

Endre notat

  • Velg notatet du vil endre
  • Gjør endringene
  • Trykk på Lagre

Slette notatet

  • Velg notatet du vil slette
  • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago