Spotting/blødning

Spotting/blødning er en del av Målinger i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre , deretter gå til Målinger og så Spotting.

Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Om Spotting/blødning

Spotting refererer til lett blødning utenfor den typiske menstruasjonen. Det er vanligvis ikke alvorlig. Det ser ut som - som navnet antyder - små flekker av rosa eller rødt på undertøyet, toalettpapiret eller kluten din.

Oversikt

Liste med notater

Her ser du en liste over alle notatene du har gjort.

Legg til nytt notat

Legg til en nytt notat på følgende måte:

  • Trykk på den røde + knappen nederst til høyre

  • Velg tidspunkt og dato. Nåværende tidspunkt er allerede satt, så har du gjort målingen nettopp, så trenger du ikke endre noe

  • Skriv et notat

  • For å lagre notatet trykk den røde √ knappen nederst til høyre

Redigere / Slette måling

I listen med notater, trykk på den som skal endres eller slettes.

Skal den endres den, gjør de nødvendige endringene og husk å lagre ved å trykke på den røde √ knappen nederst til høyre

Notatet slettes ved å trykke på det røde søppelbøtte-symbolet øverst til høyre