Spotting/blødning

Følg med på blødninger

Spotting refererer til lett blødning utenfor den typiske menstruasjonen. Det er vanligvis ikke alvorlig. Det ser ut som - som navnet antyder - små flekker av rosa eller rødt på undertøyet, toalettpapiret eller kluten din.

Legg til nytt notat

  • Sett tidspunkt

  • Skriv et notat om blødningen

Endre notat

  • Velg notatet du vil endre

  • Gjør endringene

Slette notatet

  • Velg notatet du vil slette

Last updated