Blodtrykk
Følg med på blodtrykket
Informasjon om blodtrykk

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett blodtrykket ved å angi:
  • Overtrykket (systolisk trykk)
  • Undertrykket (diastolisk trykk)
  • Puls
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre og slette

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slett måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 23d ago