Blodtrykk

Følg med på blodtrykket
Informasjon om blodtrykk
Blodtrykket angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i arteriene når hjertet trekker seg sammen og skyver ut blod, og kalles det systoliske trykket. Undertrykket er trykket i arteriene mellom hjerteslagene, altså når hjertet hviler. Dette trykket kaller vi det diastoliske trykket, feks. 120 (systolisk)/80 (diastolisk).
De blodtrykkategoriene vi bruker i appen, er fra Europeiske retningslinjer, sist oppdatert 2018.
(Kilde: The Task Force for the management of arterial Hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension classification (2018))

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett blodtrykket ved å angi:
  • Overtrykket (systolisk trykk)
  • Undertrykket (diastolisk trykk)
  • Puls
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago