Blodtrykk

Følg med på blodtrykket

Informasjon om blodtrykk

Blodtrykket angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i arteriene når hjertet trekker seg sammen og skyver ut blod, og kalles det systoliske trykket. Undertrykket er trykket i arteriene mellom hjerteslagene, altså når hjertet hviler. Dette trykket kaller vi det diastoliske trykket, feks. 120 (systolisk)/80 (diastolisk).

De blodtrykkategoriene vi bruker i appen, er fra Europeiske retningslinjer, sist oppdatert 2018.

(Kilde: The Task Force for the management of arterial Hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension classification (2018))

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

 • Sett tidspunkt for målingen

 • Sett blodtrykket ved å angi:

  • Overtrykket (systolisk trykk)

  • Undertrykket (diastolisk trykk)

  • Puls

 • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

 • Velg den du vil endre

 • Gjør endringene

Slette måling

 • Velg den du vil slette

Last updated