Midjemål

Midjemål er en del av Målinger i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre , deretter gå til Målinger og så Midjemål.

Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Om midjemål

Midjeomkrets skal måles mellom nedre del av ribbeina og øvre del av hofta.

Kropsmasseindeks (KMI/BMI) gir et rimelig estimat av kroppsfett for de fleste. Imidlertid har det begrensninger. For eksempel, BMI kan:

  • Undervurdere kroppsfett for eldre eller personer med lav muskelmasse

  • Overvurdere kroppsfett for personer med stor muskelmasse

Derfor er det nyttig å se på midjeomkrets i tillegg til BMI. Helserisiko øker med økende midjestørrelse, uavhengig av BMI.

(Kilde: mayoclinic.org)

Oversikt

Midje skal måles mellom nedre del av ribbeina og øvre del av hofta.

Funksjonen er delt inn i to seksjoner:

  1. Midjemål: Lage ny og slette eksisterende målinger, samt en liste med alle målingene

  2. Graf: Målingene presentert som en graf

Midjemål

Liste med målinger

Her ser du en liste over alle målingene du har gjort.

Legg til ny måling

Legg til en ny måling på følgende måte:

  • Trykk på den røde + knappen nederst til høyre

  • Velg tidspunkt og dato. Nåværende tidspunkt er allerede satt, så har du gjort målingen nettopp, så trenger du ikke endre noe

  • Legg til målingen

  • For å lagre målingen trykk den røde √ knappen nederst til høyre

Redigere / Slette måling

I listen med målinger, trykk på den målingen som skal endres eller slettes.

Skal den endres den, gjør de nødvendige endringene og husk å lagre ved å trykke på den røde √ knappen nederst til høyre

Måling slettes ved å trykke på det røde søppelbøtte-symbolet øverst til høyre

Graf

I denne seksjonen vises en grafisk oversikt over målingene. Velg siste 7, 30 eller alle målingene.

Du kan også trykke på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.