Midjemål

Følge med på midjemålet
Midjen måles mellom nedre del av ribbeina og øvre del av hofta.
Mer informasjon om midjemål
Kropsmasseindeks (KMI/BMI) gir et rimelig estimat av kroppsfett for de fleste. Imidlertid har det begrensninger. For eksempel, BMI kan:
 • Undervurdere kroppsfett for eldre eller personer med lav muskelmasse
 • Overvurdere kroppsfett for personer med stor muskelmasse
Derfor er det nyttig å se på midjeomkrets i tillegg til BMI. Helserisiko øker med økende midjestørrelse, uavhengig av BMI.

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett midjemålet
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago