Midjemål

Følge med på midjemålet

Midjen måles mellom nedre del av ribbeina og øvre del av hofta.

Mer informasjon om midjemål

Kropsmasseindeks (KMI/BMI) gir et rimelig estimat av kroppsfett for de fleste. Imidlertid har det begrensninger. For eksempel, BMI kan:

  • Undervurdere kroppsfett for eldre eller personer med lav muskelmasse

  • Overvurdere kroppsfett for personer med stor muskelmasse

Derfor er det nyttig å se på midjeomkrets i tillegg til BMI. Helserisiko øker med økende midjestørrelse, uavhengig av BMI.

(Kilde: mayoclinic.org)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett midjemålet

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated