Medisinskap

Medisin-modulen

Les generelt om medisin for å få oversikten.

Oversikt

Forestill deg ditt fysiske medisinskapet, hvor du oppbevarer all medisinen din. Dette er det samme, bare virtuelt.

Når du får medisiner av din lege, eller hvis det selv er medisiner du ønsker å ta, så legges disse inn i medisinskapet.

Det er en video om å legge til ny medisin: youtu.be/qloTZqx5G1E

En medisin kan legges inn som:

 • Jevnlig inntak, hvor du spesifiserer hvilke dager og når på dagen.

 • Etter behov, det vil si at du velger denne fra pilleboksen kun når du selv ønsker det.

Medisiner kan være:

 • Aktive: Dette er medisiner som du skal ta fremover. Aktive medisiner vil:

  • Dukke opp i dagens pilleboks (hvis medisinen skal tas i dag)

  • Vises i medisinplanen, som er en kalenderoversikt over medisinene du skal ta.

  • Du vil også få varsling når det er på tide å ta medisinen.

 • Inaktive: Dette kan være medisiner du ikke skal ta lengre eller medisiner du enda ikke skal ta, men som du likevel har lagt inn. En medisin må være inaktiv for å:

  • Endre medisin. Dvs endre dose eller på hvilke tidspunkter den skal tas.

  • Slette medisin. Viktig: Hvis du sletter en medisin, så vil den bli slettet også fra alle historiske inntak, dvs alle spor at du har tatt medisinen vil bli borte. Slett medisinen kun hvis du virkelig vil at all bruk av medisinen forsvinner.

Legg til ny medisin

I menyen, velg Medisin og deretter Medisinskap.

Du får da opp to valg. Normalt sett vi du velge en medisin fra Felleskatalogen, som inneholder alle godkjente medisiner i Norge. Men om du skulle ha en medisin kjøpt i utlandet, så kan du legge den inn som egendefinert medisin.

Når du registrerer en ny medisin, så må du fylle ut flere felt:

Medisin

 • Navn: Skriv inn medisinnavnet. Har du valgt godkjente medisiner, så får du opp treff i katalogen etterhvert som du skriver inn navnet, skriv inntil riktig medisin dukker opp i lista.

 • Styrke per enhet (kun egendefinert medisin): Hvor mye er en enhet, f.eks. hvor mange gram. En tablett du har kjøpt i utlandet har for eksempel 100mg av et virkestoff. Dette er da enheten for denne medisinen.

 • Måleenheter (kun egendefinert medisin): Velg den riktige enhet for medisinen, som gram, milliliter, teskje etc.

 • Farge: Velg en farge. Den blir brukt i pilleboksen og i kalenderen, slik at du kjapt kan se hva slags medisin det dreier seg om, eller kan du velge en farge for daglig medisiner og en annen farge for medisiner etter behov.

Frekvens og dosering

 • Etter behov: Velg denne hvis dette er en medisin du bare skal ta av og til. Ved å velge å ta medisinen etter behov, blir også medisin aktivert.

 • Frekvens: Hvor ofte må du ta medisinen? Alternativene er:

  • Hver dag

  • Spesifikke dager: Velg ukedagene medisinen skal tas.

  • Intervall: Velg antall dager mellom inntakene. 2 betyr annen hver dag, 3 hver tredje dag, osv.

  • Prevensjonssyklus: Velg denne for å registrere p-piller

 • Inntak per dag: Hvor mange ganger du skal ta denne medisinen per dag.

 • Klokkeslett: Når på dagen skal du ta medisinen?

 • Enheter per dose: En medisinpakke inneholder flere tabletter, kapsler etc, som vi kaller enheter. Velg antall enheter du må ta per gang. Dette kalles da dosen. Må du ta to piller, så er dosen to piller.

 • Instruksjoner ved inntak: Velg mellom noen standardinstruksjoner: Ingen, Annet, Før behandling, Før mat, Sammen med mat eller Etter mat.

 • Andre instruksjoner: Hvis det er noen spesielle instruksjoner, velg Annet i instruksjoner ved inntak, da dukker det opp et felt for å skrive egne instruksjoner.

Påfyll

 • Påminn meg om påfyll: Ønsker du å bli varslet når beholdningen av medisinen er lav? Husk da også å fylle ut feltet Antall ved påminnelse under.

 • Antall tilgjengelig: Mengden du har av medisinen nå.

 • Antall ved påminnelse: Ved hvilket antall av medisiner som er igjen skal det varsles om at du trenger påfyll?

Start og stopp

 • Aktiv: Skal du ta medisinen nå, velg denne.

 • Ikke aktiv: Inaktive medisiner er de som du ikke trenger å ta nå. kanskje har stoppet å bruke medisinen, eller at du har lagt den inn for å begynne å ta den senere.

 • Sluttdato: Velg sluttdato får når du er ferdig med å ta medisinen, dvs datoen er dagen etter siste inntaksdag.

 • Påminnelse: Du vil få varsling når du skal ta medisinen, velg i hvor god tid du ønsker å få påminnelse.

Trenger du å rette opp noe, trykk på "Tilbake", ved siden av den røde Lagre-knappen.

Da er all informasjon lagt inn, og du kan trykke på Lagre.

Aktive og inaktive medisiner

Når du legger til en medisin, så kan du velge om denne skal være aktiv eller inaktiv. Medisin du skal ta, skal være aktiv. Medisin du ikke skal ta lenger eller enda setter du inaktiv.

Det er en video om å sette en medisin inaktiv (pause) og hvordan du da kan endre og slette medisinen: https://youtu.be/W2nNVZe7lIc

I listen over aktive og inaktive medisiner ser du kort info om medisinene. I avsnittet Legg til medisin over finner du mer info om hva informasjonen om medisinene betyr , med unntak av interaksjoner som er beskrevet under.

Du har flere valg du kan gjøre for hver medisin.

 • Endre medisin (inaktiv medisin): Skal du endre en medisin, f.eks. du må endre hvor mye du skal ta av medisinen eller når du skal ta den, så må du først sette medisinen som den i pause slik at den er inaktiv (se punktet over). På mobilappen kan også sette medisinen i pause ved å trykke på rediger-symbolet nederst til høyre. Deretter kan du redigere medisinen slik du ønsker og sette medisinen som aktiv igjen (se neste punkt).

 • Sett medisin aktiv (inaktiv medisin): For å aktivere en medisin må du velge å se medisindetaljene (se første punkt over), deretter redigere medisinen ved å trykke på rediger-knappen nederst til høyre og gå igjennom alle detaljene og se at alt stemmer før du i siste steg kan sette medisinen som aktiv.

Historie

I web-appen kan du lage et PDF-dokument med oversikt over dine medisiner, som du kan vise til helsepersonell eller farmasøyt. VIKTIG: Hvis du sletter medisin fra inaktiv, sletter du også fra historie.

I avsnittet Legg til ny medisin over finner du mer info om hva informasjonen om medisininntakene betyr.

Last updated