Etterlevelse

Medisin-modulen

Les generelt om medisin for å få oversikten.

Det er en video om etterlevelsen: https://youtu.be/YO4xtL1VeF0

For å oppnå det beste resultatet av behandlingen, så må du ta medisinen nøyaktig som den er forskrevet. Etterlevelse beskriver i hvilken grad pasienten har fulgt behandlingsopplegget. Hvis all medisin er tatt som foreskrevet, så er etterlevelsen 100%.

I oversikten på denne siden ser du grafisk hvilke medisiner som er tatt:

  • Grønn: Medisinen er tatt innen 20 minutter av oppsatt tid og i riktig dose

  • Gul: Medisinen er tatt mer enn 20 minutter av oppsatt tid eller med en annen dose

  • Rød: Medisinen er ikke tatt.

Merk at kansellering av et inntak betyr at du i samsvar med legenes råd ikke tar medisinen, og dette påvirker derfor ikke etterlevelsen...

Har du bare glemt å ta medisinen denne gangen, skal du ikke markere noe, da blir den registrert som ikke tatt.

Du kan velge å se oversikt over alle, siste uke eller siste måned.

Last updated