Historiske behandlinger

Oversikt over medisinske behandlinger

Med historiske behandlinger kan du legge inn og få oversikt over alle medisinske behandlinger du har gått til.

Liste med behandlinger

Listen viser siste behandling øverst.

Du har følgende alternativer:

Legge til ny behandling

 • Steg 1, behandlingsinfo:

  • Behandling: Gi behandlingen et navn

  • Milepæl: Velg om denne behandlingen var en milepæl for deg

  • Start- og stopp-dato: Velg fra kalenderen når behandlingen startet og stoppet

  • Type behandling: Velg hva slags type behandling dette var og hvordan den ble avsluttet

  • Beskrivelse: Her kan du skrive en beskrivende tekst om behandlingen

 • Steg 2, kontakt-info:

  • Sykehus

  • Kontaktperson

  • Kontakttelefon

  • Lege

Endre behandling

 • Velg behandlingen du vil endre

 • Gjør endringene

Slette behandling

 • Velg behandlingen du vil slette

Last updated