Historiske behandlinger
Puster finner du ved å gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre
deretter velg Historiske behandlinger.
Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Om historiske behandlinger

Her kan du legge inn og få oversikt over alle medisinske behandliger du har gått til.

Liste, se detaljer, redigere og slette

Listen med historiske behandlinger vises med de siste behandlingene øverst.
Trykk på behandling for å se detaljer om den.
Når du ser på detaljene, så kan også direkte endre dem om du ønsker det. Husk i så fall å lagre i andre steg ved å trykke på den blå knappen Endre historiske behandling.
For å slette en behandling, så trykker du på søppelkasse-symbolet øverst til høyre

Legg til behandling

For å legge til en behandling, trykk på det røde + symbolet nederst til høyre
og legg inn alle detaljer om behandligen. Den er delt opp i to steg:
 • Steg 1, behandlingsinfo:
  • Behandling: Gi behandlingen et navn
  • Milepæl: Velg om denne behandlingen var en milepæl for deg
  • Start- og stopp-dato: Velg fra kalenderen når behandlingen startet og stoppet
  • Type behandling: Velg hva slags type behandling dette var og hvordan den ble avsluttet
  • Beskrivelse: Her kan du skrive en besrivende tekst om behandlingen
 • Steg 2, kontakt-info:
  • Sykehus
  • Kontaktperson
  • Kontakt telefon
  • Lege
Detter lagrer du ved å trykke på den blå knappen Ny historisk behandling.