Smerte

Følg med på smertene
Registrere til hvor på kroppen og hvor store smerter du har.

Legg til ny måling

 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett hvor stor smerten fra 0 til 10, hvor 10 er størst smerter
 • Markere på figuren hvor på kroppen smerten. Du kan markere flere punkter både på kroppens forside og bakside, men det anbefales heller å legge inn flere smertemålinger hvor hver type smerte slik at du får registrert hvor stor smerten er for hver enkelt
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

 • Velg målingen du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

 • Velg målingen du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago