Smerte

Følg med på smertene

Registrere til hvor på kroppen og hvor store smerter du har.

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett hvor stor smerten fra 0 til 10, hvor 10 er størst smerter

  • Markere på figuren hvor på kroppen smerten. Du kan markere flere punkter både på kroppens forside og bakside, men det anbefales heller å legge inn flere smertemålinger hvor hver type smerte slik at du får registrert hvor stor smerten er for hver enkelt

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg målingen du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg målingen du vil slette

Last updated