Ukeplan

Sette opp ukentlige gjøremål

Det kan være at du har fått beskjed av fysioterapeuten om å gjøre øvelser eller du er i en behandling som krever visse oppgaver, eller kanskje du bare vil sette opp en helt egen ukeplan.

Ukeplanen gir følgende fordeler:

 • Enkelt å opprette en plan for en uke

 • Få oversikt over alle oppgaver du må gjøre på ukentlig basis via kalenderen

 • Enkelt å opprette ny ukesplan, bruk eksisterenede plan som utgangspunkt for senere uker

Hvordan bruke ukeplanen

 • Opprett en gruppe for en type oppgaver som trengs å gjøre:

  • Skriv inn en tittel og beskrivelse

  • Flere typer grupper? Velge en farge for lettere å skille på dem

  • Velg hvilken uke dette gjelder, en gruppe oppgaver er for en uke

 • Legg til oppgaver i denne gruppen:

  • Skriv tittel og beskrivelse

  • Velg ukedag

  • Om nødvendig, velg også tidspunkt

  • Velg om ønskelig påminnelse for oppgaven et visst antall minutter før den må utføres

 • Når alle oppgavene er satt opp for en gruppe, så kan den duplisere til så mange uker der er behov for:

  • Velg «Dupliser»

 • Overfører du gruppen til kalenderen.

  • Velg «Overfør til kalenderen»

 • I menyen er kalenderen. Her vises alle oppgavene, og annet (som medisin-inntak om det er lagt til). Om det er valg, så vil kalenderen også gi varsling om å gjøre en oppgave. Oppgaven kan her settes som fullført

Last updated