Ukeplan

Sette opp ukentlige gjøremål
Det kan være at du har fått beskjed av fysioterapeuten om å gjøre øvelser eller du er i en behandling som krever visse oppgaver, eller kanskje du bare vil sette opp en helt egen ukeplan.
Ukeplanen gir følgende fordeler:
 • Enkelt å opprette en plan for en uke
 • Få oversikt over alle oppgaver du må gjøre på ukentlig basis via kalenderen
 • Enkelt å opprette ny ukesplan, bruk eksisterenede plan som utgangspunkt for senere uker

Hvordan bruke ukeplanen

 • Opprett en gruppe for en type oppgaver som trengs å gjøre:
  • Trykk på Legg til
  • Skriv inn en tittel og beskrivelse
  • Flere typer grupper? Velge en farge for lettere å skille på dem
  • Velg hvilken uke dette gjelder, en gruppe oppgaver er for en uke
 • Legg til oppgaver i denne gruppen:
  • Trykk på Legg til
  • Skriv tittel og beskrivelse
  • Velg ukedag
  • Om nødvendig, velg også tidspunkt
  • Velg om ønskelig påminnelse for oppgaven et visst antall minutter før den må utføres
 • Flytt på oppgaver innen en gruppe ved å dra og slippe den
 • Se, endre og slette en oppgave ved å trykke på den. Ikonet for å slette er øverst til høyre
 • Når alle oppgavene er satt opp for en gruppe, så kan den duplisere til så mange uker der er behov for:
  • Trykk på 3-punkter-ikonet øverst til høyre
  • Velg «Dupliser»
 • Overfører du gruppen til kalenderen.
  • Trykk på 3-punkter-ikonet øverst til høyre
  • Velg «Overfør til kalenderen»
 • I menyen er kalenderen. Her vises alle oppgavene, og annet (som medisin-inntak om det er lagt til). Om det er valg, så vil kalenderen også gi varsling om å gjøre en oppgave. Oppgaven kan her settes som fullført