Logg inn / Registrer konto

Du kan logg inn og registrere konto på tre måter:

  • Epost

  • Facebook

  • Google

  • Apple ID (ikke tilgjenglig på Android enda)

Når logger inn, så bruk samme måte som da du registrerte konto.

Når du registrerer konto, så blir du spurt om å legge inn noen viktige deler av profilen din. For å få mest utnytte av appen, så anbefaler at du også oppdaterer hele profilen.

Last updated