Comment on page

Logg inn / Registrer konto

Du kan logg inn og registrere konto på tre måter:
  • Epost
  • Facebook
  • Google
  • Apple ID (ikke tilgjenglig på Android enda)
Når logger inn, så bruk samme måte som da du registrerte konto.
Når du registrerer konto, så blir du spurt om å legge inn noen viktige deler av profilen din. For å få mest utnytte av appen, så anbefaler at du også oppdaterer hele profilen.
Last modified 1yr ago