Urinvolum

Følg med på urinvolumet.
Informasjon om urinvolum
Målingene av urinvolumet kan hjelpe legen til å avgjøre om en har nyresykdom og til å evaluere nyrefunksjonen i tilfelle en har kronisk nyresykdom eller får medisiner med nyretoksisk effekt, for eksempel cellegift. Under behandling med cellegift er det viktig å måle urinmengde.
Urinproduksjon hos voksne mennesker er rundt 1,4 liter urin per person per dag med et normalt område på 0,6 til 2,6 liter per person per dag, avhengig av flere faktorer, inkludert av hvor mye man drikker.

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett urinvolumet
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slett måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago