Urinvolum

Følg med på urinvolumet.

Informasjon om urinvolum

Målingene av urinvolumet kan hjelpe legen til å avgjøre om en har nyresykdom og til å evaluere nyrefunksjonen i tilfelle en har kronisk nyresykdom eller får medisiner med nyretoksisk effekt, for eksempel cellegift. Under behandling med cellegift er det viktig å måle urinmengde.

Urinproduksjon hos voksne mennesker er rundt 1,4 liter urin per person per dag med et normalt område på 0,6 til 2,6 liter per person per dag, avhengig av flere faktorer, inkludert av hvor mye man drikker.

(Kilde: mayoclinic.org)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett urinvolumet

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slett måling

  • Velg den du vil slette

Last updated