Kontakter
Kontakter finner du ved å gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre
og deretter velg Kontakter.

Liste med kontakter

Her ser du i en liste med alle kontaktene dine. Du kan for eksempel føre opp medisinpersonell du er i kontakt med.
I lista kan du gjøre følgende:

Mobilapp

 • Gjøre tekst-søk i kontaktene ved å klikke på filter-symbolet helt øverst til høyre
 • Les ved å trykke på linja med kontakten.
 • Redigere kontakten først å lese den (se punktet over) og velg deretter rediger ved å trykke på penn-knappen nederst til høyre
 • Slett en kontakt ved først å lese den (se punktet over) og deretter klikke på søppelkasse-symbolet øverst til høyre

Webapp

 • Gjøre tekst-søk i kontaktene ved å begynne å skrive noe i søkefeltet øverst til venstre.
 • Se alle kontaktdetaljer ved å klikke på øye-symbolet til høyre.
 • Redigere ved å klikke på penn-symbolet til høyre.
 • Slett en eller flere kontakter ved først huke av i boksen(e) til venstre i lista og deretter klikk på søppelkasse-symbolet.

Legg til ny kontakt

Trykk på det røde pluss-symbolet nederst til høyre
Deretter fyll ut feltene under de to seksjonene Kontaktinformasjon og Adresse.

Kontaktinformasjon

 • Kontaktnavn: Fornavn og/eller etternavn. Dette er den eneste obligatoriske feltet.
 • Spesialitet
 • Telefon
 • Epost
 • Lege? Huk av i boksen hvis vedkommende er lege.
 • Vurdering: Har du allerede et inntrykk av personen, gi gjerne et stjerne-vurdering.

Adresse

 • Sykehus: Navn på sykehus, hvis dette er relevant
 • Addresse
 • Postnummer
 • Sted
 • Kommentar: Hvis du har noen.
Avslutt med å klikke på Lagre-knappen.
Last modified 1yr ago