Vekt

Vi anbefaler å veie deg hver dag til samme tid, vanligvis om morgenen før frokost.

Min vekt er en del av Målinger i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre , deretter gå til Målinger og så Vekt.

Om vekt

Vi anbefaler at du veier deg ikke oftere enn en-to ganger per uke, på morgenen, naken og etter at du har vært på do. Vekt endrer seg i løpet av dagen og vis du vil være presis og sammenligne, må du veie deg på den sammen tidspunkt og på den sammen måte.

BMI kalkulasjon tar med høyden og gir mye sterkere indikasjon på om vekta er som den skal.

KMI - kroppsmasseindeks ≤ 16: undervekt grad 3 ≤ 17: undervekt grad 2 ≤ 18,5: undervekt grad 1 18,5 + 25: normal vekt ≥25: overvekt ≥30: fedme ≥35: alvorlig fedme ≥40: svært alvorlig fedme

(Kilde: NHI.no)

Oversikt

Her får du en oversikt over vekten din, med følgende punkter:

 • Siste vekt

 • Differansen med nest siste vekt

 • Din utregnede BMI (Body Mass Index eller KMI, kroppsmasseindeks på norsk), dvs hvor over/under-vektig du er

 • Ditt aktivitetsnivå (fra profilen din), vises kun i webappen. Aktivitetsnivået kan endres her ved å klikke på det

 • Ditt vektmål (fra profilen din), kan endres ved å klikke på den

Deretter får du en liste med innveiinger du har registrert.

Legg til vekt

Du legger til en ny vekt ved å:

 • trykke på det røde + symbolet nederst til høyre

 • Velg tidspunkt og dato for innveiingen

 • Sett vekten

 • Til slutt trykk på Legg til

Og dermed er den blitt en del av lister og grafer.

Mobilapp

 • Slette: Trykk på en linje og deretter på slett-knappen.

 • Redigere: Det er i mobil-appen ikke mulig å endre en vekt. Slett vekten og legg den til på nytt. Eller bruk web-appen.

Web-app

 • Slette: Huk av innveiinger som du vil slette og klikk deretter søppelkasse-knappen.

 • Redigere: Klikk på penn-symbolet til høyre i den aktuell linjen.

Graf

Her ser du en grafisk oversikt over vektutviklingen din. Du kan velge å se siste 7 dager, siste 30 dager eller alle veiinger.

Du kan også trykke på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.