Vekt

Følg med på vekten
Merk at for å bruke denne funksjonen, så må du ha fylt ut informasjon om deg selv relatert til vekt i profilen. Har du ikke gjort det allerede, så blir du først bedt om å legge inn denne informasjonen.
Vektkontroll som helseindikator anbefales for alle, men kan være spesielt viktig for kreftpasienter under behandlingen. Ved å registrere vekten, kan du enkelt informere legen om dynamikken i vekten din.

Helseprofil, liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser
  • helseprofil, med KMI (BMI), differansen til forrige vekt og ditt vektmål
  • liste over vektmålingene
 • Andre seksjon
  viser grafer med vekt og KMI (BMI) for siste 7, 30 og alle dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har
Mer om KMI (BMI) - kroppsmasseindeks
Kalkulasjon av KMI tar hensyn høyden og gir mye sterkere indikasjon på om vekta er som den skal.
KMI - kroppsmasseindeks ≤ 16: undervekt grad 3 ≤ 17: undervekt grad 2 ≤ 18,5: undervekt grad 1 18,5 + 25: normal vekt ≥25: overvekt ≥30: fedme ≥35: alvorlig fedme ≥40: svært alvorlig fedme
(Kilde: NHI.no)

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for innveiingen
 • Sett vekt
 • Trykk på Lagre
Vi anbefaler:
 • Ikke vei deg oftere enn en eller to ganger per uke
 • Vei deg på morgenen, uten klær og etter å ha vært på do
 • Siden vekten endrer seg i løpet av dagen, så bør du veie deg på samme tidspunkt
 • Bruk helst med samme vekt

Endre vektmål

 • I første seksjon
  under helseprofil, trykk på vektmålet
 • Trykk på Lagre
Merk at du kan også endre vektmålet i profilen din via hovedmenyen.

Endre vektmåling

En vektmåling kan ikke endres, men du kan slette den og legge den inn på nytt.

Slette vektmåling

 • I listen over målingene
  Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago