Vekt

Følg med på vekten

Merk at for å bruke denne funksjonen, så må du ha fylt ut informasjon om deg selv relatert til vekt i profilen. Har du ikke gjort det allerede, så blir du først bedt om å legge inn denne informasjonen.

Vektkontroll som helseindikator anbefales for alle, men kan være spesielt viktig for kreftpasienter under behandlingen. Ved å registrere vekten, kan du enkelt informere legen om dynamikken i vekten din.

Helseprofil, liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

  • helseprofil, med KMI (BMI), differansen til forrige vekt og ditt vektmål

  • liste over vektmålingene

Mer om KMI (BMI) - kroppsmasseindeks

Kalkulasjon av KMI tar hensyn høyden og gir mye sterkere indikasjon på om vekta er som den skal.

KMI - kroppsmasseindeks ≤ 16: undervekt grad 3 ≤ 17: undervekt grad 2 ≤ 18,5: undervekt grad 1 18,5 + 25: normal vekt ≥25: overvekt ≥30: fedme ≥35: alvorlig fedme ≥40: svært alvorlig fedme

(Kilde: NHI.no)

Legg til ny måling

 • Sett tidspunkt for innveiingen

 • Sett vekt

Vi anbefaler:

 • Ikke vei deg oftere enn en eller to ganger per uke

 • Vei deg på morgenen, uten klær og etter å ha vært på do

 • Siden vekten endrer seg i løpet av dagen, så bør du veie deg på samme tidspunkt

 • Bruk helst med samme vekt

Endre vektmål

Merk at du kan også endre vektmålet i profilen din via hovedmenyen.

Endre vektmåling

En vektmåling kan ikke endres, men du kan slette den og legge den inn på nytt.

Slette vektmåling

 • Trykk på Slett

Last updated