Triglyserider

Følg med på fettstoffene triglyserider
Informasjon om triglyserider
Triglyserider utgjør en viktig del av fettstoffene (lipidene) som sirkulerer iblodet. Hypertriglyseridemi er en tilstand med forhøyede triglyseridverdier i blodet, og den regnes som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom.
Pasienter som har verdier høyere enn 1,7 mmol/l målt fastende, har sannsynligvis noe økt risiko for hjertekarsykdom, men dette vurderes alltid sammen med andre faktorer.
(Kilde: NHI.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett triglyserider
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett