Triglyserider

Triglyserider er en del av Målinger i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre , deretter gå til Målinger og så Triglyserider.

Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Om triglyserider

Triglyserider utgjør en viktig del av fettstoffene (lipidene) som sirkulerer iblodet. Hypertriglyseridemi er en tilstand med forhøyede triglyseridverdier i blodet, og den regnes som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom.

Pasienter som har verdier høyere enn 1,7 mmol/l målt fastende, har sannsynligvis noe økt risiko for hjertekarsykdom, men dette vurderes alltid sammen med andre faktorer.

(Kilde: NHI.no)

Oversikt

Funksjonen er delt inn i to seksjoner:

  1. Triglyserider: Lage ny og slette eksisterende målinger, samt en liste med alle målingene

  2. Graf: MÃ¥lingene presentert som en graf

Triglyserider

Liste med målinger

Her ser du en liste over alle målingene du har gjort.

Legg til ny måling

Legg til en ny måling på følgende måte:

  • Trykk pÃ¥ den røde + knappen nederst til høyre

  • Velg tidspunkt og dato. NÃ¥værende tidspunkt er allerede satt, sÃ¥ har du gjort mÃ¥lingen nettopp, sÃ¥ trenger du ikke endre noe

  • Legg til mÃ¥lingen

  • For Ã¥ lagre mÃ¥lingen trykk den røde √ knappen nederst til høyre

Redigere / Slette måling

I listen med målinger, trykk på den målingen som skal endres eller slettes.

Skal den endres den, gjør de nødvendige endringene og husk å lagre ved å trykke på den røde √ knappen nederst til høyre

Måling slettes ved å trykke på det røde søppelbøtte-symbolet øverst til høyre

Graf

I denne seksjonen vises en grafisk oversikt over målingene. Velg siste 7 eller 30 målinger.

Du kan også trykke på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.