Triglyserider

Følg med på fettstoffene triglyserider

Informasjon om triglyserider

Triglyserider utgjør en viktig del av fettstoffene (lipidene) som sirkulerer iblodet. Hypertriglyseridemi er en tilstand med forhøyede triglyseridverdier i blodet, og den regnes som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom.

Pasienter som har verdier høyere enn 1,7 mmol/l målt fastende, har sannsynligvis noe økt risiko for hjertekarsykdom, men dette vurderes alltid sammen med andre faktorer.

(Kilde: NHI.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett triglyserider

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated