Oksygenmetning

Følg med på oksygenmetningen

Informasjon om oksygenmetning

Oksygenmetning er et mål for hvor stor andel av hemoglobinet i blodet som har inngått en kjemisk forbindelse med (eller binding til) oksygen (oksihemboglobin). Andelen angis i prosent av hemoglobinets maksimale oksygenbindingsevne og angis ofte med forkortelsen S (engelsk: saturation). Normale verdier for spO2 hos mennesker – blodets oksygeninnhold - ligger på 95-100 prosent.

Pulsoksymetere er meget brukervennlige. Den lille oksygenmåleren settes enkelt på din pekefinger, deretter begynner målingen straks.

SpO2% og betydning:

  • 95-100: Normalt

  • 90-94: Mild hypoksi

  • 85-89: Moderat hipoksi

  • <85: Alvorlig hipoksi

Hvis verdiene dine ligger utenfornormalområdet (95-98%), anbefaler vi at du tar kontakt til legen din så fort som mulig.

Pulsoksymeter kan være et viktig redskap, hvis du f.eks. lider av KOLS eller covid-19.

Kilde: lvh.no

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett oksygenmetningen

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated