Oksygenmetning

Følg med på oksygenmetningen
Informasjon om oksygenmetning
Oksygenmetning er et mål for hvor stor andel av hemoglobinet i blodet som har inngått en kjemisk forbindelse med (eller binding til) oksygen (oksihemboglobin). Andelen angis i prosent av hemoglobinets maksimale oksygenbindingsevne og angis ofte med forkortelsen S (engelsk: saturation). Normale verdier for spO2 hos mennesker – blodets oksygeninnhold - ligger på 95-100 prosent.
Pulsoksymetere er meget brukervennlige. Den lille oksygenmåleren settes enkelt på din pekefinger, deretter begynner målingen straks.
SpO2% og betydning:
 • 95-100: Normalt
 • 90-94: Mild hypoksi
 • 85-89: Moderat hipoksi
 • <85: Alvorlig hipoksi
Hvis verdiene dine ligger utenfornormalområdet (95-98%), anbefaler vi at du tar kontakt til legen din så fort som mulig.
Pulsoksymeter kan være et viktig redskap, hvis du f.eks. lider av KOLS eller covid-19.
Kilde: lvh.no

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett oksygenmetningen
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago