Avføring

Avføring er en del av Målinger i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre , deretter gå til Målinger og så Avføring.

Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Om avføring

Avførings frekvens (betraktet som normalt) er fra tre ganger om dagen til tre ganger i uken. Mindre enn tre ganger per uke regnes generelt som forstoppelse, mens tre eller flere løse avføring per dag regnes som diaré.

Mange sykdommer og lidelser kan forårsake unormal avføring. Det kan være helseproblemer for eldre mennesker, mennesker med funksjonsforstyrrelser i nervesystemet, irritabel tarmsyndrom, kreft, opioidbehandling osv.

Den såkalte "Bristol-skalaen" ble utviklet og validert i Bristol av Heaton et al. for å beskrivende og grafisk vurdere 7 avføringstyper i henhold til form og konsistens. Pasienten trenger bare å velge typen som, i følge tegning og beskrivelse, mer ligner på sin egen avføring. Vekten er strukturert fra 1 til 7 i henhold til form og konsistens, fra den harde (type 1) til den flytende typen (type 7). I kommentarfeltet kan du beskrive farge, lukt og andre tillegsinformasjon.

(Kilde: Heaton KW, Radvan J et al. Defecation frequency and timing, and stool form in the general population: a prospective study, Gut, 1992, 33, 818-824)

Oversikt

Avføringen kategoriseres på følgende måte:

 1. Separate, harde klumper som ligner på nøtter (forstoppelse)

 2. Pølseformen, med klumper (forstoppelse)

 3. Pølseform, med sprekker på overflaten

 4. Ligner en pølse eller slange, smidig og myk

 5. Myke klumper med skarpe kanter

 6. Grøtaktig avføring (diaré)

 7. Helt flytende (diaré)

Funksjonen er delt inn i to seksjoner:

 1. Avføring: Lage ny og slette eksisterende målinger, samt en liste med alle målingene

 2. Graf: Målingene presentert som en graf

Avføring

Liste med målinger

Her ser du en liste over alle målingene du har gjort.

Legg til ny måling

Legg til en ny måling på følgende måte:

 • Trykk på den røde + knappen nederst til høyre

 • Velg tidspunkt og dato for innveiingen. Nåværende tidspunkt er allerede satt, så har du gjort målingen nettopp, så trenger du ikke endre noe

 • Legg til målingen

 • For å lagre målingen trykk den røde √ knappen nederst til høyre

Redigere / Slette måling

I listen med målinger, trykk på den målingen som skal endres eller slettes.

Skal den endres den, gjør de nødvendige endringene og husk å lagre ved å trykke på den røde √ knappen nederst til høyre

Måling slettes ved å trykke på det røde søppelbøtte-symbolet øverst til høyre

Graf

I denne seksjonen vises en grafisk oversikt over målingene. Velg siste 7 eller 30 dager.

Du kan også trykke på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.