Avføring

Følg med på endringer iavføringen.
Informasjon om avføring
Avføringen kategoriseres på følgende måte:
 1. 1.
  Separate, harde klumper som ligner på nøtter (forstoppelse)
 2. 2.
  Pølseformen, med klumper (forstoppelse)
 3. 3.
  Pølseform, med sprekker på overflaten
 4. 4.
  Ligner en pølse eller slange, smidig og myk
 5. 5.
  Myke klumper med skarpe kanter
 6. 6.
  Grøtaktig avføring (diaré)
 7. 7.
  Helt flytende (diaré)
Avførings frekvens (betraktet som normalt) er fra tre ganger om dagen til tre ganger i uken. Mindre enn tre ganger per uke regnes generelt som forstoppelse, mens tre eller flere løse avføring per dag regnes som diaré.
​Avførings frekvens (betraktet som normalt) er fra tre ganger om dagen til tre ganger i uken. Mindre enn tre ganger per uke regnes generelt som forstoppelse, mens tre eller flere løse avføring per dag regnes som diaré.
Mange sykdommer og lidelser kan forårsake unormal avføring. Det kan være helseproblemer for eldre mennesker, mennesker med funksjonsforstyrrelser i nervesystemet, irritabel tarmsyndrom, kreft, opioidbehandling osv.
Den såkalte "Bristol-skalaen" ble utviklet og validert i Bristol av Heaton et al. for å beskrivende og grafisk vurdere 7 avføringstyper i henhold til form og konsistens. Pasienten trenger bare å velge typen som, i følge tegning og beskrivelse, mer ligner på sin egen avføring. Vekten er strukturert fra 1 til 7 i henhold til form og konsistens, fra den harde (type 1) til den flytende typen (type 7). I kommentarfeltet kan du beskrive farge, lukt og andre tilleggsinformasjon.
(Kilde: Heaton KW, Radvan J et al. Defecation frequency and timing, and stool form in the general population: a prospective study, Gut, 1992, 33, 818-824)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Velg avføringstype i henhold til form og konsistens
 • Hvis avføringen inneholder blod, velg hvor mye på en skala fra 0 til 3
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett