Comment on page

HDL-kolesterol

Følg med på HDL - "det gode kolesterolet"
Informasjon om HDL-kolesterol
Det finnes flere typer kolesterol. Når det er bundet til HDL-molekylet kalles det for "det gode kolesterolet" fordi kolesterol bundet til denne typen transportmolekyl ser ut til å minske risikoen. Når det gjelder HDL-kolesterol, er høyere tall bedre.
Menn: Normal: >1,0 mmol/l, optimal: >1,6 mmol/l Kvinner: Normal: >1,3 mmol/l, optimal: >1,6 mmol/l
Personer som naturlig har ekstremt høye HDL-nivåer - over 2,5 mmol/l - ser ut til å ha høyere risiko for hjertesykdom. Dette kan være forårsaket av genetiske faktorer.

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett HDL-kolesterolet
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett