HDL-kolesterol

HDL-kolesterol er en del av Målinger i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre , deretter gå til Målinger og så HDL-kolesterol.

Merk: For å bruke denne funksjonen må du abonnere på Premium-versjonen.

Om HDL-kolesterol

Det finnes flere typer kolesterol. Når det er bundet til HDL-molekylet kalles det for "det gode kolesterolet" fordi kolesterol bundet til denne typen transportmolekyl ser ut til å minske risikoen. Når det gjelder HDL-kolesterol, er høyere tall bedre.

​

Normal

Optimal

Menn

>1,0 mmol/l

>1,6 mmol/l

Kvinner

>1,3 mmol/l

>1,6 mmol/l

Personer som naturlig har ekstremt høye HDL-nivåer - over 2,5 mmol/l - ser ut til å ha høyere risiko for hjertesykdom. Dette kan være forårsaket av genetiske faktorer.

(Kilde: mayoclinic.org)

Oversikt

Funksjonen er delt inn i to seksjoner:

  1. HDL-kolesterol: Lage ny og slette eksisterende målinger, samt en liste med alle målingene

  2. Graf: MÃ¥lingene presentert som en graf

HDL-kolesterol

Liste med målinger

Her ser du en liste over alle målingene du har gjort.

Legg til ny måling

Legg til en ny måling på følgende måte:

  • Trykk pÃ¥ den røde + knappen nederst til høyre

  • Velg tidspunkt og dato for innveiingen. NÃ¥værende tidspunkt er allerede satt, sÃ¥ har du gjort mÃ¥lingen nettopp, sÃ¥ trenger du ikke endre noe

  • Legg til mÃ¥lingen

  • For Ã¥ lagre mÃ¥lingen trykk den røde √ knappen nederst til høyre

Redigere / Slette måling

I listen med målinger, trykk på den målingen som skal endres eller slettes.

Skal den endres den, gjør de nødvendige endringene og husk å lagre ved å trykke på den røde √ knappen nederst til høyre

Måling slettes ved å trykke på det røde søppelbøtte-symbolet øverst til høyre

Graf

I denne seksjonen vises en grafisk oversikt over målingene. Velg siste 7 eller 30 målinger.

Du kan også trykke på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.