HDL-kolesterol

Følg med på HDL - "det gode kolesterolet"

Informasjon om HDL-kolesterol

Det finnes flere typer kolesterol. Når det er bundet til HDL-molekylet kalles det for "det gode kolesterolet" fordi kolesterol bundet til denne typen transportmolekyl ser ut til å minske risikoen. Når det gjelder HDL-kolesterol, er høyere tall bedre.

Menn: Normal: >1,0 mmol/l, optimal: >1,6 mmol/l Kvinner: Normal: >1,3 mmol/l, optimal: >1,6 mmol/l

Personer som naturlig har ekstremt høye HDL-nivåer - over 2,5 mmol/l - ser ut til å ha høyere risiko for hjertesykdom. Dette kan være forårsaket av genetiske faktorer.

(Kilde: mayoclinic.org)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett HDL-kolesterolet

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated