Dagsform

Følg med på dagsformen
Humør, smerter, søvnkvalitet, energinivå og matlyst forteller mye om din generelle tilstand. Det er mye bedre å vise enn å fortelle. Bruk dagsform for å illustrere hvordan du har hatt det over en periode.
Se opplæringsvideo om dagsformen: https://youtu.be/HWOcxlAvu8s​

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over dagsformene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7, 30 eller alle dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny dagsform

I dagsformliste-seksjonen
 • Trykk pÃ¥ Legg til
  ​
 • Sett tidspunkt for dagsformen
 • Velg pÃ¥ en skala fra 1-10 humøret, energinivÃ¥et, smertene, matlysten og sovekvaliteten
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk pÃ¥ Lagre
  ​
Merk at for alle skalaene er 1 dårligst og 10 best, med unntak av smertene, der er 1 best og 10 dårligst. Du ser dette også på smilefjesene som endrer seg etter hva som er bra og hva som er dårlig.

Endre måling

I listen over dagsformene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk pÃ¥ Lagre
  ​

Slette måling

I listen over dagsformene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk pÃ¥ Slett
  ​
Last modified 7mo ago