Dagsform
Humør, smerter, søvnkvalitet, energinivå og matlyst forteller mye om din generelle tilstand. Det er mye bedre å vise enn å fortelle. Bruk dagsform for å illustrere hvordan du har hatt det over en periode.
Dagbok er en del av Velvære i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre
, deretter gå til Velvære og så Dagbok.
Mål dagsformen din, ved å notere humøret, smerter, søvnkvalitet, energinivå og matlyst.
Det er også en video om dagsform-funksjonen: https://youtu.be/HWOcxlAvu8s

Legg til ny dagsform

Trykk på det røde + symbolet nederst til høyre
og fyll ut skjemaet:
  • Tidspunkt for dagsformen
  • Velg på en skala fra 1-10 humøret, energinivået, smertene, matlysten og sovekvaliteten
  • Et notat om du ønsker det
Lagre til slutt ved å trykke på det røde √ symbolet
OBS! I alle skalaene er 1 dårligst og 10 best, med unntak av smertene dine, der er 1 best og 10 dårligst. Du ser dette også på smilefjesene som endrer seg etter hva som er bra og hva som er dårlig.

Liste med dagsformer, og endre/slette en dagsform

Her ser du i en liste med alle dagsformoppføringene. For å endre en oppføring, trykk på den aktuelle og deretter:

Mobilappen

  • Gjør nødvendige endringer og deretter lagre ved å trykke på det røde √ symbolet
  • Slett en oppføring ved trykke på søppelkasse-symbolet øverst til høyre
  • Ombestemmer du deg og vil gå gå tilbake til listen, trykk på tilbake-symbolet øverst til venstre

Webappen

  • Lese og redigere hovedteksten ved å klikke på øye-symbolet til høyre.
  • Redigere alle deler av oppføringen ved å klikke på penn-symbolet til høyre.
  • Slett en eller flere oppføring ved først huke av i boksen(e) til venstre i lista og deretter klikk på søppelkasse-symbolet.
  • Gjøre tekst-søk i dagbokoppføringene ved å begynne å skrive noe i søkefeltet øverst til venstre.

Graf

Her får du en grafisk presentasjon av hvordan dagsformen din har utviklet seg over tid. Velg siste 7 dager, 30 dager eller alle målinger.
Last modified 1yr ago