Dagsform

Følg med på dagsformen

Humør, smerter, søvnkvalitet, energinivå og matlyst forteller mye om din generelle tilstand. Det er mye bedre å vise enn å fortelle. Bruk dagsform for å illustrere hvordan du har hatt det over en periode.

Se opplæringsvideo om dagsformen: https://youtu.be/HWOcxlAvu8s

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny dagsform

  • Sett tidspunkt for dagsformen

  • Velg på en skala fra 1-10 humøret, energinivået, smertene, matlysten og sovekvaliteten

  • Skriv eventuelt en kommentar

Merk at for alle skalaene er 1 dårligst og 10 best, med unntak av smertene, der er 1 best og 10 dårligst. Du ser dette også på smilefjesene som endrer seg etter hva som er bra og hva som er dårlig.

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated