Comment on page

LDL-kolesterol

Følg med på LDL - "det dårlige kolesterolet"
Informasjon om LDL-kolesterol
Det finnes flere typer kolesterol. Når kolesterolet er bundet til molekylet LDL, omtales det ofte som "det dårlige kolesterolet". Årsaken er at for mye kolesterol bundet til LDL kan øke faren for hjerte- og karsykdommer.
Legemiddelbehandling av hyperlipidemi skal alltid fokusere på totalrisiko for hjerte- og karsykdom mer enn på nivået av blodlipider. Norske behandlingsmål for friske personer uten påvist aterosklerose, angir at totalkolesterol < 5,0 mmol/L og LDL-kolesterol < 3,0 mmol/L er tilfredsstillende.
(Kilde: NHI.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett LDL-kolesterolet
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett