LDL-kolesterol
Følg med på LDL - "det dårlige kolesterolet"
Informasjon om LDL-kolesterol

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett LDL-kolesterolet
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre og slette

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slett måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett