LDL-kolesterol

Følg med på LDL - "det dårlige kolesterolet"

Informasjon om LDL-kolesterol

Det finnes flere typer kolesterol. Når kolesterolet er bundet til molekylet LDL, omtales det ofte som "det dårlige kolesterolet". Årsaken er at for mye kolesterol bundet til LDL kan øke faren for hjerte- og karsykdommer.

Legemiddelbehandling av hyperlipidemi skal alltid fokusere på totalrisiko for hjerte- og karsykdom mer enn på nivået av blodlipider. Norske behandlingsmål for friske personer uten påvist aterosklerose, angir at totalkolesterol < 5,0 mmol/L og LDL-kolesterol < 3,0 mmol/L er tilfredsstillende.

(Kilde: NHI.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett LDL-kolesterolet

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated