Siste målinger
Siste målinger finner du via hovedmenyen og viser en oversikt over alle målinger og data du har lagt inn i appen.
Du kan legge inn mange forskjellige data i appen og denne siden gir en enkel
  • oversikt over hva du har lagt inn,
  • kort viser hvordan utviklingen har vært
Copy link