Siste målinger

Enkel oversikt og snarvei til målinger, symptomer, dagsform og næring

Siste målinger, symptomer, dagsform og næring

Du kan legge inn mange forskjellige data i HEAL og denne siden gir en enkel oversikt over målinger, symptomer, dagsform og næring:

  • Kort hvordan siste utvikling for hver type data

  • Liste med type data, tidspunkt og verdi

Snarveier

Du kan bruke Siste målinger-siden som en snarvei for å komme deg frem til de måle-funksjonene du faktisk bruker, så slipper du å lete deg frem via hovedmenyen og en undermeny.

Last updated