Total kolesterol

Følg med på det totale kolesterolet

Informasjon om total kolesterol

Det finnes flere typer kolesterol. Når kolesterolet er bundet til molekylet LDL, omtales det ofte som "det dårlige kolesterolet", når det er bundet til HDL-molekylet kalles det for "det gode kolesterolet". Totalkolesterol er total mengde kolesterol i blodet og inkluderer HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.

Legemiddelbehandling av hyperlipidemi skal alltid fokusere på totalrisiko for hjerte- og karsykdom mer enn på nivået av blodlipider. Norske behandlingsmål for friske personer uten påvist aterosklerose, angir at tilfredsstillende er totalkolesterol <5,0 mmol/l og LDL-kolesterol <3,0 mmol/l.

(Kilde: NHI.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett total kolesterol

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated