Total kolesterol

Følg med på det totale kolesterolet
Informasjon om total kolesterol
Det finnes flere typer kolesterol. Når kolesterolet er bundet til molekylet LDL, omtales det ofte som "det dårlige kolesterolet", når det er bundet til HDL-molekylet kalles det for "det gode kolesterolet". Totalkolesterol er total mengde kolesterol i blodet og inkluderer HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.
Legemiddelbehandling av hyperlipidemi skal alltid fokusere på totalrisiko for hjerte- og karsykdom mer enn på nivået av blodlipider. Norske behandlingsmål for friske personer uten påvist aterosklerose, angir at tilfredsstillende er totalkolesterol <5,0 mmol/l og LDL-kolesterol <3,0 mmol/l.
(Kilde: NHI.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en liste over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett total kolesterol
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett