Temperatur
Følg med på feberen
Informasjon om kroppstemperaturer

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en lis over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett temperaturen
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre
For best å kunne sammenligne temperaturer riktig, så anbefales:
 • Bruk samme termometer
 • Mål på samme sted på kroppen

Endre og slette

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slett måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 23d ago