Temperatur

Følg med på feberen
Informasjon om kroppstemperaturer
Den normale kroppstemperatur avhenger av målestedet og varierer som følger:
 • Rundt 37,1°C i endetarmen
 • Rundt 36,6°C i øret
 • Rundt 36,4°C i munnen
 • Rundt 36,4°C i armhulen
Over døgnet kan temperaturen variere noe med laveste temperatur om morgenen og høyeste om kvelden. Eggløsning og fysisk aktivitet kan forhøye kroppstemperaturen med cirka 0,2°–0,5°C.
(Kilde: NHI.no)

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:
 • Første seksjon
  viser en lis over målingene
 • Andre seksjon
  viser graf med siste 7 og 30 dager, trykk på punkter i grafen for å lettere se hvilke verdi som målingen har.

Legg til ny måling

I måleliste-seksjonen
 • Trykk på Legg til
 • Sett tidspunkt for målingen
 • Sett temperaturen
 • Skriv eventuelt en kommentar
 • Trykk på Lagre
For best å kunne sammenligne temperaturer riktig, så anbefales:
 • Bruk samme termometer
 • Mål på samme sted på kroppen

Endre måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil endre
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette måling

I listen over målingene
 • Velg den du vil slette
 • Trykk på Slett
Last modified 1yr ago