Allergi

Følg med på allergien

Tips: Astama- og allergiforbundet har en pollenvarsel-tjeneste.

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Velg graden av allergien

  • Legg om ønskelig inn et bilde

  • Skriv en beskrivelse

  • Skriv mulig årsak

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated