Mine oppskrifter

Legg inn oppskriften til måltider som du spiser flere ganger.
Mine oppskrifter er en del av ernærings-modulen.

Legg til ny oppskrift

 • Trykk på Legg til
 • Legg inn om ønskelig et bilde
 • Gi oppskriften et navn
 • Velg ingredienser ved å trykke på Legg til
  Du kan velge fra Matvaretabellen, Mine matvarer, Medisinsk ernæring og Hurtigregisrering
 • Velg ingrediensen du nettopp la til og endre mengden for ingrediensen (gram)
 • Legg til så mange ingredienser med mengde som trengs
 • Legg til instruksjoner for tilberedning i kommentarfeltet
 • Trykk så på Lagre

Endre oppskrift

 • Velg oppskriften du vil endre
 • Trykk på Rediger
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slett oppskrift

 • Velg oppskriften du vil slette
 • Trykk på Slett