Mine næringer

Legg inn næringsinnholdet til måltider eller matvarer du ikke finner i matvaretabellen som du konsumerer regelmessig.

Mine matvarer er en del av ernærings-modulen.

Legg til ny matvare

  • Legg inn om ønskelig et bilde

  • Gi matvaren et navn

  • Skriv inn antall kalorier per 100 gram eller milliliter

  • Legg inn om ønskelig annet næringsinnhold

Endre matvare

  • Velg matvaren du vil endre

  • Gjør endringene

Slette matvare

  • Velg matvaren du vil slette

Last updated