Mine næringer

Legg inn næringsinnholdet til måltider eller matvarer du ikke finner i matvaretabellen som du konsumerer regelmessig.
Mine matvarer er en del av ernærings-modulen.

Legg til ny matvare

 • Trykk på Legg til
 • Legg inn om ønskelig et bilde
 • Gi matvaren et navn
 • Skriv inn antall kalorier per 100 gram eller milliliter
 • Legg inn om ønskelig annet næringsinnhold
 • Trykk på Lagre

Endre matvare

 • Velg matvaren du vil endre
 • Trykk på Rediger
 • Gjør endringene
 • Trykk på Lagre

Slette matvare

 • Velg matvaren du vil slette
 • Trykk på Slett