Kalprotekin

Følge med på kalprotekinet

Kalprotektin i avføringen er en god markør for inflammasjon i tarmer.

Informasjon om kalprotekin

Kalprotektin i avføringen er en god markør for inflammasjon i tarmer.

Måling av kalprotektin i avføring har stor verdi for å skille mellom irritabelt tarm-syndrom og inflammatorisk tarmsykdom. Målingen kan benyttes til å vurdere sykdomsforløp og behandlingseffekt ved inflammatorisk tarmsykdom. Normalisering av kalprotektinnivået i avføringen ved inflammatorisk tarmsykdom synes å være en indikator på tilheling av tarmslimhinnen. Kalprotektin målinger vurderes sammen med symptomer og andre tester.

Forhøyede verdier kan også ses ved infeksiøse enteritter, ved antibiotikaindusert diare, divertikulitt og kreft i tykk- og endetarm.

Verdier og tolkning:

  • <50 mg/kg: Normal

  • 0-99 mg/kg: Lav sannsynlighet for inflammasjon av betydning eller aktiv inflammatorisk tarmsykdom.

  • 100-249 mg/kg: Lettere inflammasjon kan foreligge. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom kan kontrollprøve innen tre måneder vurderes. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom er risikoen for klinisk tilbakefall økt og ny kontrollprøve etter tre til seks måneder kan vurderes.

  • ≥ 250 mg/kg: Inflammasjon foreligger. Ved klinisk mistanke om udiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom bør pasienten følges opp. Ved kjent inflammatorisk tarmsykdom kan aktuell terapi ha utilstrekkelig effekt.

Få studier for barn. Over 400-800 mg/kg er inflammasjon i tarm sannsynlig.

Kilde: https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/calprotectin/

Liste og graf

Øverst kan det velges mellom to seksjoner:

Legg til ny måling

  • Sett tidspunkt for målingen

  • Sett kalprotekinet

  • Skriv eventuelt en kommentar

Endre måling

  • Velg den du vil endre

  • Gjør endringene

Slette måling

  • Velg den du vil slette

Last updated