Utdypende informasjon
Covid-19-funksjonen i detaljer og linker til offentlig informasjon
HEAL's team med lege og utviklere har lagt denne covid-19 symptom-tjenesten.
Under kan du lese om detaljert om hvordan HEAL gjør vurderingene for hva du bør foreta deg etter at du har fylt ut dine symptomer. For generell informasjon om hvordan å bruke covid-19-tjenesten, se hovedhjelpesiden for covid-19.
Først så må du registrere dine riskiofaktorer, detteret hvilke symtomer du har. Når dette er klart, så vil appen på bakgrunn av dette foreslå hva du bør gjøre.

Viktig

Dette verktøyet erstatter ikke konsultasjon med helsepersonell og er ikke ment for å diagnostisere eller behandle tilstander. Kronisk syke pasienter har økt risiko for å bli smittet og det verktøyet er ment for å hjelpe deg oppdage symptomer som kunne være relatert til covid-19 og kommunisere på best mulig måte til helsepersonell og få råd.
Svar på spørsmålene og få kort veiledning hva du skal gjøre. Du må bestemme selv, hvis du vil kontakte din fastlege eller kommunelege.

Informasjon fra det offentlige

Du kan på Helenorge.no sine sider lese offentlig informasjon om sykdommen covid-19, viruset korona, symptomer og hvordan du bør forholde deg til dette:

Dine covid-19 risikofaktorer

Når du bruker covid-19-funksjonen første gang, så vil du måtte fylle ut en profil, og her må du krysse av for de risikofaktorene om du har noen:
 • Hjerte- og karsykdommer
 • Diabetes
 • Leversykdom
 • Autoimmun sykdom
 • Kronisk lunge-, lever- eller nyresykdom
 • Kreft
 • Svekket immunforsvar
 • På dialyse
 • Røyker
 • Overvekt (BMI ≥ 30)
 • Gravid
 • Over 60 år

Symptomregistering

Hver dag du har noen symptomer, så bør du fylle ut skjemaet for symptomregistrering. Det er delt inn i tre kategorier:

Vanlige symptomer

 • Feber
 • Tørrhoste
 • Trøtthet

Mindre vanlige symptomer

 • Smerte
 • Sår hals
 • Hodepine
 • Øyesykdom
 • Tap av smakssans
 • Tap av luktesans
 • Utslett på hud
 • Diare
 • Misfarging av fingre
 • Misfarging av tær

Alvorlige symptomer

 • Pustevansker
 • Brystsmerte
 • Muskelsmerter
 • Mistet taleevne
 • Mistet bevegelseevne
 • Kollapse

Hva bør du gjøre for hvis du har symptomer?

VIKTIG: Dette verktøyet erstatter ikke konsultasjon med helsepersonell og er ikke ment for å diagnostisere eller behandle tilstander, les mer.
HEAL har fire alternativer for hva du bør gjøre. De er avhengig av dine risikofatorene og symptomen.

1: Ingen fare

Har du ingen symptomer, så vil du få denne meldingen:
"Du har ikke symptomer som tilsier at du har covid-19, men du bør som alltid følge de vanlige smitteforebyggende rådene:
 • Hold minst en meters avstand til andre.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Host inn i et papirlommetørkle som du kaster. Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta. Deretter bør du vaske deg på hendene.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming."

2: Vær oppmerksom

Hvis du ikke har risikofaktorer og vanlige symptomer og/eller mindre vanlige symptomer, så vil du få denne meldingen:
"Svarene dine indikerer at dette kan være symptomer på covid-19. Du kan fortsette å notere symptomer for å følge med på hvordan de utvikler seg.
 • Unngå kontakt med andre, bruk om nødvendig munnbind og vurder om du bør være i hjemmeisolasjon.
 • Bo i et bestemt rom borte fra andre i hjemmet ditt, og bruk et separat bad om mulig.
 • Ikke del husholdningsgjenstander.
 • Tørk overflater og gjenstander som brukes med vaskemiddel og varmt vann etter bruk.
 • Kontakt helsepersonell for mer råd hvis symptomene fortsetter eller blir verre, eller hvis nye symptomer starter."

3: Vær ekstra oppmerksom

Hvis du har risikofaktorer og vanlige symptomer og/eller mindre vanlige symptomer, så vil du få denne meldingen:
"Svarene dine indikerer at dette kan være symptomer på covid-19. Siden du er i risikogruppe, anbefaler vi at du kontakter din fastlege. Du kan fortsette å notere symptomer for å følge med på hvordan de utvikler seg og sende informasjon til fastlegen eller kommunelegen elektronisk.
 • Unngå kontakt med andre, bruk om nødvendig munnbind og vurder om du bør være i hjemmeisolasjon.
 • Bo i et bestemt rom borte fra andre i hjemmet ditt, og bruk et separat bad om mulig.
 • Ikke del husholdningsgjenstander.
 • Tørk overflater og gjenstander som brukes med vaskemiddel og varmt vann etter bruk
 • Kontakt helsepersonell for mer råd hvis symptomene fortsetter eller blir verre, eller hvis nye symptomer starter."

4: Mulig nødsituasjon

Hvis du har alvorlige symptomer, så vil du uavhengig av dine risikofaktorer få denne meldingen:
"Svarene dine indikerer at dette kan være en medisinsk nødsituasjon forårsaket av et livstruende lunge- eller hjerteproblem. Du kan trenge akuttbehandling. Følg instruksjonene gitt av nødoperatøren. Gi beskjed til nødoperatøren om at du har eller tror du kan ha covid-19. Skriv ut covid-19-rapporten eller send den til helsepersonell."
Last modified 1yr ago