Katalog

Les generelt om forbruksmatriell for å få oversikten.

Katalog er en del av Forbruksmatriell i menyen. Gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre , deretter gå til Forbruksmatriell og så Katalog.

Oversikt

I katalogen med forbruksmatriell finnes de produktene som finnes for blåresept, basert på data fra Helfo.

For å bestille produkter, så må du først legge velge dem fra katalogen og legge dem til Min forbruksliste. Deretter kan du opprette ny bestilling og legge til produkter fra forbrukslisten.

Merk: Du trenger en gyldig resept for de produktene du bestiller.

Velg produkt

Du velger et produkt fra katalogen for å se mer informasjon om det og eventuelt legge produktet til i plukklisten. Når du er fornøyd med produktene i plukklisten, så legger du produktene over til Min forbruksliste. Det er produktene i forbrukslisten kan bestilles.

For å velge et produkt, så må du først velge riktig gruppe med produkter. Denne oppdelingen er som definert av Helfo. Velg en gruppe produkter i tre steg:

  1. Liste (eksempel: Stomi)

  2. Kategori

  3. Produkttype

Da vises en liste med produkter for dette valget. Deretter blar du deg frem til ønsket produkt og trykker på dette. Da vises informasjon om det, samt de ulike størrelsene (hvis det finnes).

Når du finner et interessant produkt i katalogen, så legger du den først til i plukklisten ved å trykke på Legg til plukklisten. Du finner plukklisten ved å trykke på symbolet med antall proukter øverst til høyre:

Når du er ferdig med å finne produkter, så ser du over plukklisten og eventuelt fjerner de som du ikke ønsker å legge til Min forbruksliste. Deretter overfører du produktene fra plukklisten til forbrukslisten ved å trykke nederst på den blå knappen Legg produktet/ene til Min forbruksliste.

Merk: Ikke glem å overføre produktene fra den midlertidige plukklisten til Min forbruksliste.

Etter at du har overført produktene fra plukklisten til forbrukslisten, så er plukklisten tom igjen, klar for neste gang du ønsker å legge til produkter fra katalogen.

Skulle du ombestemme deg og ikke ønske noen av produktene fra plukklisten, så kan du tømme den ved å trykke på den røde Tøm plukklisten nesten nederst.

Når du har har noen produkter i Min forbruksliste, da er du klar for å lage en ny bestilling.