Covid-19
Symptomsporing
Covid-19 finner du ved å gå til menyen ved å trykke på tre-streker-symbolet øverst til venstre
deretter velg Covid-19.

Profil

Opprette profil

For å riktig vurdere alvorligheten av dine symptomer og hva du må gjøre, så trenger du å sette opp en egen covid-19-profil. Den består av følgende to deler:

Covid-19 risikofaktorer

Dette er den viktigste delen av profilen. Om du har en eller flere av risikofaktore listet opp, så må du velge dem ved å klikke ja.

Sosial kontakt

Her registrerer du om du har hatt kontakt med noen som er diagnoisert med covid-19 eller som har luftveisymptomer. Og om du har vært på reise utenlands i de siste to ukene, så registerer du det her.

Redigere profil

Klikk på Profil-fanen, der kan du redigere profilen din, med kontaktperson for sending av rapporten, risikofaktorer du måtte ha. Ikke glem å lagre den til slutt.

Registrer symptomer

Du kan registrerer symptomer en gang om dagen, og det gjør du ved å klikke på den røde + knappen:
Da får du opp et skjema med symptomer som er delt opp i tre seksjoner: Vanlige symptomer, mindre vanlige symptomer og alvorlige symptomer.
Du fyller først ut vanlige symptomer og så klikker du på den blå Neste-knappen nederst for å komme deg videre til neste seksjon.
Du må også fylle ut dato og du kan skrive et notat for denne dagen. Du kan gjøre dette nederst i alle seksjoner. Husk at du kun kan notere symptomer en gang om dagen, og du hvis du fyller ut symptomer for en tidligere dag, så kan du ikke velge dato som er eldre enn to uker.
Når du har gått gjennom siste seksjon, alvorlige symptomer, så klikker du på Lagre-knappen. Du vil da få opp en melding på hvor alvorlig disse symptoene er og hva du bør gjøre videre.
For å lese mer detaljert om hvordan symptomene blir vurdert, samt linker til offentlig informasjon rundt dette temaet, se siden Utdypende informasjon.

Liste over sosiale kontakter

Velg sosiale kontakt-fanen. Her får du oversikt over hvem du har møtt, dvs hvem som kan være utsatt og bør kontaktes hvis du blir diagnosert med eller mistenker covid-19.
Det regnes som at du har møtt noen hvis du er nær denne personen i 15 minutter sammenhengende. Er du et sted hvor du ikke vet hvem de nær deg er, som for eksempel på bussen, så kan du i stedet for bare notere bussnummer og tidspunkt.

Covid-19-rapport

Klikk på Rapport-fanen og da ser du en rapport/sammendrag om det du har rapportert de siste 14 dagene.
Du kan velge å lagre denne rapporten i PDF-format ved å klikke på den blå knappen Lagre som PDF øverst til høyre.
Dette PDF-dokumentet kan du så sende på epost til din fastlege eller kommunelege, eller printe ut og ta den med deg.

Generell informasjon

Du kan lese informasjon om covid-19 i Norge. Du må fra listen av symptomer klikke på symbolet med de tre dottene:
Da dukker det opp noen valg hvor du velger Informasjon. Og du kan på her på support-sidene lese mer detaljert om hvordan symptomene blir vurdert, samt linker til offentlig informasjon rundt dette temaet, se siden Utdypende informasjon.
Merk: Du må ha fylt ut symptomer minst en gang for å se denne listen med de tre dottene.